NYHEDER & DEBAT

EU skal føre en politik til gavn for natur, dyr og mennesker

LÆSERBREV - 1. juni 2024
Af Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, og Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune

Har EU egentlig med mig at gøre, kan vi høre nogen spørge i denne tid. Om kort tid skal vi stemme til Europa-Parlamentsvalget. Den 9. juni er stemmeboksene åbne. Hvis nogen spørger dig, om det er relevant for dem, så er svaret efter vores mening et rungende ja. For EU fører politik på stort set alle vigtige områder, men hvordan denne politik konkret kommer til at se ud afhænger af, hvem der bliver valgt ind. Holdninger er vigtige. Valget er vigtigt.

Som borgmester og kandidat til Europa-Parlamentet er vi begge overbevist om, at der skal føres en ambitiøs politik, der skaber mere lighed for mennesker, en stærkere natur og bedre dyrevelfærd.

Ulighed
De seneste 30 år er uligheden overalt i EU steget støt. Mens mange mennesker kæmper for at få enderne til at mødes, forgyldes den økonomiske overklasse. Siden 2020 er to tredjedele af al ny velstand tilfaldet den rigeste ene procent af verdens befolkning. I Danmark er den økonomiske ulighed ligeledes stigende. Uligheden har, målt efter anerkendte standarder, aldrig været større. Vi skal bekæmpe ulighed, fordi vi ikke vil have fattigdom og for store skel mellem mennesker. Det fører til splittelse og uro. En af metoderne er at stoppe brugen af skattely.

Naturen
Naturen på land og i vandet er under pres. Biodiversiteten er i krise og det samme er vores havmiljø. Der er brug for strengere regler og omstilling, særligt på landbrugsområdet, så udledningerne af kvælstof, pesticider og drivhusgasser reduceres. Det kan ikke blive ved med at gå, når kun 5 ud af Danmarks 109 kystnære havområder er i god økologisk tilstand.

Dyrevelfærd
Millioner dyr lider, fordi den nuværende dyrevelfærdslovgivning er for dårlig. Industriinteresser vinder, når der ikke tages højde for dyrenes ve og vel. Millioner af turbokyllinger vokser så hurtigt, at deres kroppe ikke kan følge med. Millioner af dyr lever hele eller store dele af deres liv i små bure. Millioner af dyr transporteres i døgnlange transporter under kummerlige forhold. Dette er et område som EU bør prioritere langt højere.