NYHEDER & DEBAT

Plejeboligerne på Frederiksbro

TALE - 25. april 2024
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

I socialdemokratiet er vi for flere plejehjemsboliger.

Jeg har dog problemer med den måde, kommunen er kommet frem til plejeboligerne på Frederiksbro.

Måden lokalplanforslaget er lagt frem på giver byrådet meget lille indflydelse på selve byggeriet. Det har et snævert flertal uden om A sagt ja til, og det synes jeg er mærkeligt.

Vi kunne have haft ændret selve lokalplanen for Frederiksbro, men i stedet kommer der en tillægs-lokalplan, som alene siger, at der også må være plejeboliger. Sagen er, at netop Frederiksbro har en lokalplan med få detaljer og er vedtaget længe før vores arkitekturpolitik. En helt ny lokalplan ville have givet de folkevalgte mulighed for stor indflydelse. Det har bygherre ikke ønsket og et snævert flertal har accepteret det.

Derudover mener jeg det er et problem, at der åbnes op for helt op til 100 plejeboliger samt ’overgangsboliger’. Det er mange, og det er kommunens ansvar at drive dem, hvis den operatør, som bygherren vælger, ikke kan få økonomi i plejeboligerne. Ældrepleje er ikke økonomisk givende –det er jo derfor, at det kommunale ansvar er så stort som det er.

Der er i dag flere og flere eksempler på netop dette og de konkurser vi har set er jo netop et eksempel på hvor svært det er at skabe en god forretning i at drive private plejehjem. Der er rigtig meget som private er rigtig gode til og så er der bare opgaver som kræver noget helt særligt for at kunne skabe profit. En af disse opgaver er plejehjemsdrift.

Med et privat plejehjem er der forskellige skruer der kan drejes på og et af de skruer som der kan drejes på er antallet af medarbejdere med en faglært uddannelse for ufaglært arbejdskraft er billigere.

Havde vi valgt et plejehjem hvor vi kunne lave en driftsoverenskomst med den private udbyder så kunne vi stille krav der som minimum sikre at beboerne på det private plejehjem får samme service på vores andre plejehjem i kommunen. Vi kunne også have sikret at det var en nonprofit organisation ind og sidst men ikke mindst kunne vi have sikret at pladserne var nogle vi kunne disponerer til Hillerød kommunes egne borgere.

Disse muligheder får vi desværre ikke på Frederiksbro og vi må krydse vores fingre for at den aktør der skal drive plejehjemmet de kan få det til at løbe rundt så vi som kommune ikke ender med en kæmpe regning.

Men vi er som sagt for flere plejehjem til de ældre så derfor støtter vi også at anvendelsesbestemmelserne for Frederiksbro ændres så der kan planlægges for plejeboliger.