NYHEDER & DEBAT

Favrholm Stadionkvarter – næste store skridt er ved at blive taget

NYHED - 25. april 2024
Af Kirsten Jensen, Borgmester

Vi tog et stort skridt hen imod Favrholm Stadionkvarter onsdag aften i byrådet og nu kommer en 8 ugers høringsperiode med borgermøde 30. maj, hvor du kan være med.

Da arkitekten Professor Jens Kvorning for en del år siden holdt oplæg for byrådet forud for arbejdet med hele Favrholm, så sagde han, at et område skulle have identitet, skulle have noget som var markant eller betydende, og som den øvrige udvikling af området kunne forholde sig til. Den gang vidste vi, at Favrholm skulle have Nordsjællands nye hospital (som vi havde arbejdet så energisk for), men vi vidste endnu ikke hvilket projekt, der ville komme ud af Region Hovedstadens arkitektkonkurrence. Måske forestillede nogle af os en høj rektangulær bygning som resten af Favrholm kunne ’læne sig op af’ eller spredes ud fra.

Vi får noget andet og vi får noget mere. Hospitalsbygningen er med sine organiske former ved at skyde op af jorden i Favrholm. Hospitalet vil invitere til samarbejde og byder på åbenhed om den fælles dagsorden om livskraft i Favrholm. Favrholm Station var heller ikke vedtaget eller bevilget den gang. Den har vi også kæmpet for. Nu er den åbnet, og borgerne har taget godt imod den. Hospitalsbyggeriet er i gang. Generationernes Kvarter som er på vej i det nordlige Favrholm var heller ikke udtænkt den gang, men kommer med et byggeri, som vil være noget for flere generationer på en gang, først og fremmest ældre med brug for et plejehjems omsorg og for børn som har brug for dagtilbud – og dertil et kvarter med plads til fælleskab og fritid for borgerne i det område.

Arkitekten Jan Gehl er kendt for sine tanker om, hvordan mennesker bruger og tiltrækkes af byrum. Han har iagttaget, hvordan mennesker bevæger sig i byrum, hvad de stopper op for, hvad de skynder sig forbi osv. Hans tanker er inspirerende for alle planlæggere og udviklere – hvis de vil opnå noget, som betyder, at det har tiltrækningskraft og er bæredygtigt. Ud over den bæredygtighed som vi kommer til at opnå her med DGNB Guld.

At vi skulle komme til at have endnu en stor betydende markør for identitet i Favrholm ud over hospitalet, det vidste vi ikke den gang, vi gik i gang. Men muligheden kom til os. Muligheden for at planlægge for, at en udvikler kan skabe Favrholm Stadionkvarter, som en del af Favrholm som bydel i Hillerød, med et højklasset stadion og en sportsfælled, som enten skal hedde fælleden eller sportsfælleden – mit gæt er, at det er det ord, som vinder i folkemunde, der bestemmer, hvad det virkelig kommer til at hedde. Men arbejdstitlen lige nu er, at det skal være Favrholms dagligstue – altså der, hvor vi mødes, når vi vil søge fællesskab med andre. Dagligstue har mere over sig på engelsk, der hedder det Living room – altså stedet hvor der leves.

Et sted præget af liv og sundhed og mulighed for fællesskab; det er det, vi drømmer om med Favrholm Stadionkvarter. Med dispositionsforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er vi kommet et stort skridt videre, tak til alle som har hængt i indtil nu med dette store arbejde. Vi taler om en betydelig bydel ikke bare målt med Hillerød-alen.

Jeg vil glæde mig til at høre spørgsmålene fra borgerne, når sagen kommer i høring.

Dispositionsforslaget indeholder:

  • Et stadion med op til 10.000 tilskuere ved store events og som byens aktive hus i hverdagene.
  • Erhvervsbygninger hvor der kan være hotel, klinik og kontorerhverv, og parkeringshus med dagligvarebutikker i stueetagen.
  • Blandede boligtyper med varieret arkitektur (i alt ca. 2200 boliger – heraf ca. 450 i første etape).
  • Sportsfælleden som er fodbold – men også anden idræt og kultur, ophold – målrettet mange brugere – foreninger, selvorganiserede, beboere …
  • Generelt fokus på bæredygtighed, trygge byrum, tilgængelighed, biodiversitet.

Det er forventningen, at byrådet får planerne forelagt til endelig vedtagelse i oktober, og derefter kommer et offentligt udbud og salg af stadionkvarteret.