NYHEDER & DEBAT

Hvorfor har mange politisk berøringsangst?

DEBAT - 01. februar 2024
Af Per Kristensen, Formand i partiforeningen

Hvorfor skjuler mange deres politiske holdning? Er det, fordi det kan være svært at tage stilling, og nemmere at undlade at tage stilling, eller er det fordi, at man kan skifte standpunkt, så den passer i den aktuelle debat, og derfor ikke ønsker at tilhøre et politisk parti? Betyder det, at man kryber i skjul og lader være med at deltage i debatten? Jeg tror, der er mange flere grunde til ikke at deltage i det politiske arbejde, men jeg synes, det er rigtig ærgerligt.

Det politiske arbejde er faktisk interessant. Det giver større indsigt i samfundets udvikling og naturligvis mulighed for at påvirke vigtige politiske beslutninger.

Antallet af medlemmer i de politiske partier er stagneret. I dag er der ca. 135.000, der er medlem i et politisk parti – det er godt 3% af vælgerskaren - det synes jeg er ærgerligt, fordi det at være medlem af et politisk parti betyder, at man kan være med til at skabe og udvikle ideer. Tænk engang, at vi accepterer, at en lille gruppe bestemmer den politiske dagsorden - en lille gruppe med enorm magt – det er da ærgerligt for demokratiet.

De politiske partier er kernen i vores demokrati, derfor er det vigtigt, at partierne finder nye veje til at skaffe medlemmer eller blot sympatisører, der vil arbejde med de politiske emner uden at være rigtigt medlem.

Men måske er det slet ikke nødvendigt, at den politiske magt ligger i en partiforening, fordi vi fremover kan benytte de elektroniske medier til de politiske drøftelser og afgørelser.

Der er dog flere udfordringer med det politiske arbejde og det lave medlemstal. Det er blevet sværere og sværere for partierne at finde kandidater til kommune- og folketingsvalget. Men den største og afgørende udfordring er, at de politiske partier er forpligtet til at have en holdning til alle de emner, der bekymrer os. En fredsaktivist kan danne sine holdninger om krig og fred uden at tænke på, hvad forsvarspolitikken betyder for de sociale ydelser eller uligheden i samfundet eller det internationale samarbejde. Det kan et politisk parti ikke, de skal have en mening om alle emnerne.

Jeg håber fremover, at flere vil være med i det politiske arbejde, om det er i partiforeningerne eller udenfor er ikke afgørende, bare flere vil være med, så demokratiet bliver mere levende. Partiforeningerne laver meget andet end at opstille kandidater til offentlige råd og nævn samt til EP-, kommunal- og folketingsvalget.