NYHEDER & DEBAT

Har du læst borgmesterens nytårstale?

TALE - 02. januar 2024
Af Kirsten Jensen, Borgmester

Her er den - og et dejligt sommerbillede, så vi lige kan blive mindet om, at de mørke dage har en ende [😊]

“Hvor vil du gerne bo, leve og arbejde?" Et indlysende svar på det spørgsmål synes at være den nye Hillerød-bydel, Favrholm. Museum Nordsjælland kommet frem til, at man både før og efter Kristi fødsel har villet bo netop der. Fundene stammer fra jernalderen, og nogle af dem er knyttet til vand, som mennesket altid har været afhængigt af.

Jernalderfolkenes vilkår har vi nu toppet op med en helt ny s-togs- og Lokaltogsstation, med et af landets nyeste hospitaler og her kommer også ny buslinje og supercykelsti.

At vi kan bo attraktivt og tiltrække investeringer betyder også, at vi bliver flere om vejene. Der kommer vej-forbedringer, men jeg ønsker mig også, at endnu flere kunne fristes af et godt net af cykelstier frem til den nye station i Favrholm. Den har heldigvis en god pendlerparkering, hvis du vil stille bilen og køre videre med tog.

Mit andet ønske for det nye er, at vi kommer stærkt videre med vores bidrag til den grønne omstilling. Vi bor et sted med høj aktivitet og med højt forbrug, men også med muligheder for at skabe udvikling med langt mindre CO2-forbrug, at skabe grøn strøm og mere bevidst forbrug af råstoffer som drikkevand. Vi skal passe bedre på grundvandet, og jeg ønsker, at industrien kunne få lov til at (gen)bruge helt rent men renset vand.

Mit tredje ønske er, at endnu flere mennesker vil kunne finde fællesskaber; det kan være på arbejdet, i familien, blandt venner – og ikke mindst i foreningslivet, hvor du vil blive taget imod med åbne arme. Vi har rige muligheder for at engagere os og for at blive en del af noget som kan give vores liv mening. Jeg tror, at nogle vil synes, at det kan være svært at komme i gang, men hvis du er i tvivl om mulighederne, så kontakt Hillerød Frivilligcenter.

Et helt grundlæggende ønske for mig er, at vi stadig bliver ved med at være en kommune, hvor vi som borgere kan være trygge ved, at vi har gode højt specialiserede tilbud, når man virkelig får brug for hjælp. I vores lokale fællesskab skal vi tage os af hinanden, have gode dagtilbud med tryghed og leg, gode skoler med læring og ro, og mennesker med brug for pleje og omsorg skal have netop det – vi skal holde fast i den stolthed og kvalitet som borgerne giver udtryk for, når vi spørger dem til ældreplejen. Tak til alle medarbejdere for deres faglige og menneskelige indsats som kommer til udtryk på denne måde.

Vi kan drage omsorg for det enkelte menneske og for planeten på samme tid. For at holde hånden under disse hensyn skal vi have en kommune med en stabil økonomi. Det håber jeg byrådet vil samarbejde om i det nye år, sådan som vi har kunnet før.

Vi har meget at være glade for og meget at værne om i både store og små bysamfund i vores kommune. Lad os gøre det i fællesskab.

Jeg ønsker dig et rigtig godt nytår.