NYHEDER & DEBAT

Ny Ældreordfører

NYHED - 12. december 2023
Af Fie Hækkerup, MF for Socialdemokratiet

Jeg er af den socialdemokratiske folketingsgruppe blevet valgt til Socialdemokratiets nye ældreordfører. Det er jeg både hamrende stolt og meget beæret over!

En tryg og værdig alderdom er for mig en hjørnesten i den socialdemokratiske idé om velfærdssamfundet. Og vores ældre fortjener både respekt for deres livslange bidrag til samfundet – respekt for det liv der er levet, og det liv som skal leves - og et værdigt og kærligt liv i de gyldne år.

I Socialdemokratiet står vi selvfølgelig på retten til en kvalitetsfuld pleje og omsorg, der respekterer den enkeltes selv- og medbestemmelse og valgfrihed. Vores ældre skal mødes med empati og værdighed. Det siger sig selv. Alderdom i ældreplejen må ikke betyde isolation og fortravlet personale, men skal derimod være et kapitel af livet, der byder på omsorg, tryghed og respekt.

Jeg er klar i arbejdstøjet for de ældre - hører meget gerne fra jer, der kender området. Ræk ud til mig.