NYT FRA REGIONEN

Smalt borgerligt flertal skaber mere bureaukrati

REGION HOVEDSTADEN - 02. september 2023
Af Susanne Due Kristensen, Medlem af Regionsrådet

I Region Hovedstaden kan man åbenbart sige et og derefter stemme for noget andet.

På seneste Regionrådsmøde i Region Hovedstaden hyldede partier som de Radikale og Nye Borgerlige, at de lokale ledelser i vores sundhedsvæsen skal have stort rum til at træffe ledelsesmæssige dispositioner.

Ikke desto mindre gennemtrumfede de to partier – sammen med Konservative og Venstre - at politikerne i Region Hovedstaden fremadrettet skal orienteres om alle påtænkte midlertidige lukninger af tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Det skal ske i så god tid, at vi politikere kan påvirke beslutningerne politisk, hvis man ønsker det.

Mere central detailstyring skal man lede længe efter. 

I social- og psykiatriudvalget får vi en del at se til nu. Den politiske proces tager tid, og der er mange afdelinger, der nu skal spørge om lov til deres prioriteringer.

Med det mest kneble flertal – 21 stemmer for, 20 imod – valgte de blå partier at tilsidesætte ledelsesretten og det arbejde, ledelserne og medarbejderne gør for at afvikle ferieperioder på en måde, så vi sikrer mest mulig kvalitet i behandlingen af patienterne.

Jeg er ikke ferieplanlægger, jeg er politiker. 

Manglende tillid til ledelserne og de faglige medarbejdere, mere kontrol og bureaukrati har vi ikke brug for, slet ikke i en tid, hvor vi tillige er pålagt at spare 100 mill.kr. på administrationen. 

Socialdemokratiet vil fortsat udvise tillid til vores ledelser og medarbejdere. De løser svære opgaver under svære forhold. De fortjener ikke at blive mødt med mistillid og kontrol uden grund.

Vi skal passe på både patienterne og vores personale. Vi i Socialdemokratiet anerkender og har tillid til, at vores ledere og medarbejdere i Region Hovedstaden hver dag gør et stort stykke arbejde for at få ressourcer, kvalitet i behandlingen og sikkerhedsmæssige og menneskelige hensyn til at gå hånd i hånd.