NYHEDER & DEBAT

Socialdemokratiets budgettale 2024-2027

TALE - 25. juni 2023
Af Thomas Brücker, Gruppeformand. Foto: Thomas Olsen, SN.DK

Igen i år skal er vi finde løsninger på store udfordringer, som vil betyde meget for mange. Læser man det budget, som direktionen har lagt frem for byrådet, kan man måske tro, at økonomien er god, og at der i år må være mulighed for at sætte gang mange nye ting. Nye ting som samtlige partier hver i sær har deres egne ønsker for.

Men desværre er det ikke helt så rosenrødt, for dykker man et spadestik dybere ned i direktionens budgetforslag, kan vi se at der ikke er fundet løsning på nogle af de største af de udfordringer, som vi står overfor. Det er der som sådan ikke noget mærkeligt i, for det er jo op til os i byrådet at prioritere. Det råderum på 275 mio, kr. for hele perioden, som er i direktionens budget, har regnet alle finansieringsforslag, som fagudvalgene har sendt videre regnet, med.

Dernæst løser direktionens forslag ikke alle de kapacitetsudfordringer, der er på vores skoler og daginstitutioner. Ligeledes udestår at finde mange penge til de sociale områder bredt set i de kommende år for ikke at beslutte en alvorlig underbudgettering her. Begynder vi at fjerne de værste besparelser, budgetterer vi med de udgifter, som vi ved kommer, og når vi budgetterer med udbygning af skoler og institutioner, så er råderummet for længst brugt op.

Så der er ingen tvivl om at der venter byrådet nogle meget svære forhandlinger og uden tvivl de sværeste forhandlinger i mine seks år i byrådet (selvom jeg synes det er svært hvert år). Det er aldrig rart at kigge ind i et budget, hvor vi kan blive nødt til at spare på vores kernevelfærd, og det er heller ikke sjovt at være tvunget til midlertidige løsninger, fordi der ikke er råd til at gøre tingene på en endnu bedre måde fra starten.

Selvom det ser meget svært ud i år, så er der især to områder som vi skal finde løsninger på.

Vi kan ikke længere påstå, at vi ikke står midt i nogle alvorlige klimaforandringer. Bare alene i år er der sat adskillige klimarekorder, både i Danmark men også i verden. Denne juli måned blev den vådeste juli måned i Danmark nogensinde og juli måned blev den varmeste måned på verdensplan. I forsommeren forsvandt der et isbjerg på størrelse med Argentina, samtidig med at der er dukket en ny ø af plastik og affald op i Stillehavet på størrelse med Frankrig.

Vi bliver nødt til at tage klimaforandringerne alvorligt, og det kræver at der sættes ind. Også i Hillerød kommune. For det nytter ikke, at blive ved med at sige, at det ikke nytter noget, fordi vi er så få. Siger alle sådan, så sker der ingen ting og ødelæggelserne de forsætter.

Vi skal i Hillerød Kommune sikre, at vores klimastrategi kommer ud at leve, og at der sættes gang i de mange handlinger, der er beskrevet i klimahandlingsplanen.

Det er en god og ambitiøs strategi som hele byrådet stod bag, og byrådet forpligtigede sig til at sætte handling bag ordene den dag, strategien blev vedtaget.

Et af de udeståender i budgettet, vi står med, at udsigten til at spare voldsomt på offentlig trafik. Ikke bare bidrager det til flere biler og trængsel på vejene, men transporten er en af de helt store syndere, når det kommer til udledning af CO2.

Vi er blevet valgt af borgerne til at tage ansvar og rigtig mange har en forventning om at vi sætter en langt mere grøn og bæredygtig retning.

En anden helt stor udfordring er at 45.000 unge i Danmark står uden for job og uddannelse. Ikke fordi de er dovne men fordi de har det så mentalt svært at de ikke er i stand til at passe et job eller gennemføre en uddannelse. Vores kommune har allerede en stor indsats sammen med de unge, men det er også afgørende. For de unges skyld, men også for at kunne sikre grøn omstilling og levere velfærd.

Vi bliver flere og flere som bliver endnu ældre og vores arbejdsudbud falder og falder. Står en stor del af den kommende generation uden for arbejdsmarkedet så kommer vi til at mangle både arbejdskraft og penge.

Vi kan som samfund ikke acceptere, at vi ikke lykkes bedre med at skabe tryghed og trivsel for vores børn og unge.

Vi ser år efter år, at udgifterne til specialundervisning og familieområdet stiger og hvert eneste år de sidste seks år har vi været nødt til at bevilge ekstra penge til områderne. I de kommende 4 år er det vores forvaltnings vurdering, at vi kigger ind i ekstrabevillinger alene på de to områder på ca. 120 mio. kroner. Udgifter som kommer hvad enten vi budgetterer med dem eller ej.

Det går jo ikke. Så mange børn og unge må ikke opleve at have det så skidt, og vi er i gang med nyt, som vi ser kan hjælpe, men der bliver brug for mere til mange flere. Det er rigtigt, at vi tænker i forebyggelse, men der kunne bruges mere af den, og dem som arbejder med det, kunne have glæde af lidt flere kolleger. Vi må prioritere vores børns vilkår over alt andet. Tænk på de mest udsatte og dem, som står i flest vanskeligheder. Blandt andet derfor kan det heller ikke nytte noget, hvis vi ikke får fundet en løsning på Hillerød Dagbehandlingsskole. Her går nogle af kommunens meget udfordrede børn, men det gode er, at mange af disse børn kan komme tilbage på sporet igen, og måske ikke bliver en del af statistikken på de 45000 unge, hvis vi finder en bedre løsning til dem.

Jeg håber at resten af byrådet vil være med til at tage ansvar for vores klima og for vores børn og unges trivsel ved de kommende budgetforhandlinger.