NYHEDER & DEBAT

Borgmesterens Skt. Hans tale

TALE - 25. juni 2023
Af Kirsten Jensen, Borgmester

Først vil jeg sige tak til dem, som i Hillerød og mange andre steder i vores kommune, arrangerede Skt. Hans, så vi kunne være sammen og ønske hinanden god sommer. Vejret var denne aften, den smukkeste ramme om Skt. Hans-fejring.

Men der kan blive for meget ’godt vejr’. Jeg hører ind i mellem vejr-værter på TV sige, at sol og varme er ’godt vejr’. Jeg ved ikke, hvor de har det fra. For en passende blanding af sol, vand, varme og kulde danner til sammen ’godt vejr’ eller godt klima.

Efter et flot arbejde i fagudvalget og forvaltningen, vedtog vores byråd onsdag aften i fuld enighed en klimaplan med 90 punkter. Der skal nemlig en del til, for at vi kan gøre vores del af opgaven med at rette klimaet op og sikre os mod forandringerne. Planen er så god, at den har fået international anerkendelse for at leve op til Paris-målsætningen. Vel at mærke, hvis den bliver gennemført.

Vi vil f.eks. gøre det nemmere for flere end dem, der allerede har fjernvarme, at skifte til fjernvarme frem for gas og olie. Det kræver naturligvis, at vi som borgere hver især tager imod den mulighed, der bliver skabt, og at vi i fællesskab bliver med at stile efter høj forsyningssikkerhed, billige priser og grøn omstilling af varmekilderne.

Vi bliver snart en kommune med hele 2 S-togs-stationer, incl. Lokaltog, og dermed lægges der op til, at mange flere kan tage et godt valg hver dag eller oftere end nu, og bruge offentlig transport som en del af en rejse eller hele rejsen – så kan man cykle til stationen eller bruge pendler-P lokalt, og slippe helt for P i København  😉

Vi har nedsat et klimaråd, unge Oscar Brix er formand, og mange andre dygtige mennesker deltager. Vi energirenoverer, vi arbejder med biodiversitet og tager gerne imod ideer til områder, borgerne vil omdanne til mere biologisk mangfoldighed - som æblelunden ved rådhuset – flere har fået støtte til projekter for forskønnelse og større biodiversitet. Andre lokale har projekter med Nationalparken Kongernes Nordsjælland som også styrker naturen.

Slotsgade og Frederiksgade er gravet delvist op (det skal nok blive pænt igen, ja, endnu pænere end før) – det er også klimasikring og renere miljø. Vi skal skille regnvand fra spildevand, så regnvandet løber ud i slotssøen og beskidt vand til rensningsanlæggene, og vi får langt færre overløb af snavset vand til søer og vandløb. Forandringer tager tid. Men forandringer kan skabe glæde. Blomstrende rabatter og rundkørsler, vilde haver og flere blomster og træer i byerne – det er forandringer, der både er gode for klimaet, naturen og gør vores by endnu smukkere.

Sankt Hans er en tid til refleksion og fornyelse. Bålet er symbolet for en renselse. Lad os genoprette vores forhold til naturen og tage mere ansvar for hinanden. God sommer!