NYHEDER & DEBAT

Tanker fra Gruppeformanden

TALE - 01. juni 2023
Af Thomad Brücker, Gruppeformand

I aften skal vi behandle og forhåbentlig godkende udkastet til strategi for fysisk planlægning. En strategi, der skal danne grundlag for den kommuneplan, som vi i byrådet skal vedtage i 2025.

Vi er i Hillerød i den positive situation, at mange gerne vil bosætte sig hos os. Vi lagde for år tilbage en strategi for, at vi gerne ville være udviklingskommune, og siden dengang er der kommet mange nye borgere til. Der er kommet langt flere uddannelser til. Der er kommet langt flere arbejdspladser til, så vi kan sige, at vi er lykkedes med det mål vi satte os dengang for at vende udviklingen af Hillerød kommune.

Denne udvikling har også afstedkommet, at flere fra Hillerød bys handels- og erhvervsliv har involveret sig i processen med at udvikle Hillerød, og i den forbindelse kan vi jo nævne både den værdi C4 og Hillerød Byforum har for, at vi står så solidt, som vi gør i dag og ikke oplever samme udfordringer med butiksdød som andre kommuner af samme størrelse som vores gør.

Vi er stadig i gang med store byudviklingsprocesser i Skævinge, Ullerød og Favrholm. Så der vil fortsat komme mange flere nye borgere til de kommende år. Men med denne positive udvikling kommer også udfordringer, dilemmaer og behov for en ny balance eller en ansvarlig udvikling, om man vil.

Udover at vi bliver flere borgere og brugere, så får forholdsvist flere også egen bil. Det giver mere trængslen i trafikken. Alle børn har krav på en plads i dagtilbud. Det giver en opgave til os som kommune med at planlægge og bygge. Alle skal komme i skole. Vi vil derfor bygge vores eksisterende skoler større og modernisere dem. Flere af os bliver betragteligt ældre, og vi skal enten have mere hjælp hjemme eller flytte til plejehjem. Udfordringer som denne strategi for fysisk planlægning beskriver, og som den gerne skulle finde nogle løsninger på.

Derfor er jeg glad for at vi forsøger at vende tankegangen lidt på hovedet. I dag tilpasser vi pladser i skoler og i daginstitution til byudvikling, hvilket betyder, at vi i de seneste år meget ofte skulle tage stilling til store sager om plads til vores børn og unge. Det har udfordret vores anlægsbudgetter og gjort det svært at prioritere midler til andre ting, som vi også finder vigtigt.

Nu lægger vi op til at vi ser på, om der er plads i vores institutioner og i vores skoler osv, inden vi giver grønt lys til nybyggeri. Aspektet har i større og større omfang været nævnt i plansager, men nu får skruen en omgang mere. På den måde vil vi langt bedre styre, så vi kan prioritere bedre.

Det er ikke et nej til byudvikling, men vi vil dæmpe lidt og styre lidt mere i retning af vores interesse som kommune og vores evne til at imødekomme behov – og det er den overordnede tankegang, vi gerne vil ind på her.

Strategien skal også tage stilling til hvordan vores boligsammensætning skal være, og her skal vi slå fast, at vi vil have at 20% af boligmassen skal være almene boliger. Det er jeg glad for, at vi kan være enige om i byrådet, og jeg mener, vi skal huske at sætte handling bag ordene.

Det med at kunne udvikle hænger ikke alene sammen med uddannelse og det sociale, men også med veje, stier – og med miljø og klima. Den grønne omstilling skal fylde meget i den kommende strategi og efterfølgende i den kommende kommuneplan. Vi ønsker, at der udformes et særskilt afsnit som fremhæver den grønne omstilling og de grønne ambitioner, vi har i Hillerød kommune.

Vi står over for en af de potentielt største kriser, nemlig at vores klode får sværere og sværere ved at imødekomme vores måde at leve på. Vi er et af de lande i verden, der har allermindst natur – da der her måles på egentlig natur, altså ikke jord eller skove som enten dyrkes eller udnyttes på anden måde. Som det ser ud lige nu, udgør vild urørt natur ca. 0,5% af det danske areal, og det er i sig selv skræmmende.

Når vi snakker grøn omstilling, er det vigtigt at sikre en så CO2-neutral energiforsyning som muligt. Her spiller vedvarende energi ind, og derfor er det vigtigt, at der med denne strategi følger nogle helt klare principper for, hvordan vi kan placere vedvarende energianlæg i Hillerød Kommune.

Vi har jo fået en konkret anmodning om en lokalplan for et solcelle- og for et PtX- anlæg, og vi vil gerne have, at vi først fastlægger principper for placering af solceller og måske også andre vedvarende energianlæg, og så tager spørgsmålet om den konkrete ansøgning op igen.

Jeg håber, vi med alle beslutningerne fra fagudvalgene, herunder økonomiudvalget, snart kan sende udkastet i høring og få ideer udefra. Det vil jeg glæde mig til, og derfor håber jeg også, at resten af byrådet vil godkende dette foreløbige udkast med alle de respektive fagudvalgs kommentarer.