NYHEDER & DEBAT

Er det ideologi eller de politiske mærkesager, der ligger bag deltagelse i det politiske arbejde?

DEBAT - 27. april 2023
Af Per Kristensen, Formand for partiforeningen

De politiske partiers opgave er at opstille kandidater til offentlige valg. Det er ikke nødvendigvis vejen til en politisk karriere, som er den primære grund til at melde sig ind i et politisk parti. Det er oftest partiets politik, partiets ideologi samt partiets politiske mærkesager, der skaffer nye medlemmer. Det er også vigtigt at huske partiets resultater i den foregående periode.

Mine erfaringer fra mit politiske arbejde er, at jeg ikke tror, at de politiske holdninger hos partimedlemmerne adskiller sig markant fra de politiske holdninger vælgerne eller for den sags skyld, de folkevalgte har. Spørgsmålet er, i hvilken grad de relativt få medlemmer bidrager til partiernes rolle i det repræsentative demokrati. Mange betaler de få hundrede kroner, det koster at være medlem, fordi de engang har været aktive, og fordi det nu engang er en tradition.

Partierne har brug for, at medlemmerne stiller op og hjælper til, når valget er udskrevet, fordi vælgerne skal mindes om eller overbevises om det fortræffelige ved partiet og dets kandidater.

Min erfaring med partiarbejdet er, at en stor andel af partiernes medlemmer er ambassadører for deres parti og diskuterer partiets politik med folk, der ikke er medlem af et politisk parti. Det kan være en fordel for partiet, at der er ”soldater” blandt vælgernes familie, venner og kolleger, der argumenterer for de politiske tiltag, partiets top præsenterer i medierne.

Partimedlemskab i de politiske partier har en socio-demografisk slagside med en overvægt af mænd, ældre og højtuddannede, altså hvis de sammenlignes med vælgerne. Vi vil gerne have flere unge ind i partiarbejdet. Måske er det muligt, hvis vores aktiviteter retter sig mod en større gruppe af medlemmer. Og hvad så med økonomien - vi kan måske bede om støtte fra medlemmer og sympatisører i forbindelse med aktuelle mærkesager. Det er jo en kendt metode fra mange NGO’er. Generelt åbner de politiske partier i stigende grad op for, at der er andre måder at være tilknyttet på end traditionelt partimedlemskab, fx ved at være Facebook-støtte eller kampagneaktivist.