NYHEDER & DEBAT

Upcyclingscenter på Højlundevej

TALE - 30. marts 2023
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Socialdemokrater opfordrede til at lade sagen ligge, men et snævert flertal vil begynde lokalplansarbejdet - igen.

Efter en beslutning i det tidligere byråd som efter en lang proces sagde nej til en lokalplan for et Upcyclingscenter på Højlundevej, Uvelse, har det smallest mulige flertal i det nye byråd nu besluttet, at virksomheden igen må få behandlet en lokalplan.

Jeg mener, at man som borger skal kunne føle sig tryg og sikker, når et byråd har truffet en endelig beslutning i en plansag, siger den socialdemokratiske gruppeformand i Hillerød Byråd, Thomas Brücker, A.

Vi skal stille os selv spørgsmålet om man skal kunne føle sig sikker på en endelig beslutning; det hedder det, når byrådet behandler en sag efter en lang undersøgende proces, og et er relevant spørgsmå,l når man er borger og for den sags skyld også virksomhed.

På byrådsmødet onsdag aften på Hillerød Rådhus var der mødt borgere fra Uvelse frem, og de havde i dagene inden byrådsmødet indrykket en stor annonce i avisen om deres utryghed og modstand mod upcyclingsprojektet.

Nu vil et lille flertal have, at vi skal behandle en stort set identisk ansøgning fra J Jensen om opførsel af en upcyclingcenter. Nu står der en masse borgere og kigger uroligt og uforstående på. Disse borgere har været igennem en lang og hård tid i hele processen op til byrådsmødet i sidste valgperiode, hvor et flertal i byrådet sagde nej til et upcyclingcenter på Højlundevej. En beslutning som var den forkerte set med virksomhedens øjne, men den rigtige set med lokalområdets øjne og de så, at der blev lyttet til deres mange bekymringer, siger Thomas Brücker.

Vi i socialdemokratiet kan ikke se at vi kan være bekendt over for borgerne at kigge på et område som byrådet en gang har afvist, og sagen byder ikke på de store ændringer i selve projektet, og vi havde klare argumenter for det, argumenter, der holder endnu.

Det er tung industri, som ikke egner sig til at ligge på Højlundevej. Tung trafik vil blive fordoblet og lokalområdet vil opleve at der i gennemsnit kommer en lastbil kørende til eller fra virksomheden hvert 3. minut i arbejdstiden. Det er en belastning som vi på ingen måde mener er rimelig.

Dernæst har vi svært ved at se, argumentet for at netop denne placering er den rette. Og det er en erkendelse som er kommet efter det langvarige arbejde med plansagen og afdækningen af konsekvenserne af den i den seneste periode frem til de tidspunkt, hvor byrådet skulle træffe den endelige beslutning (ja, det hed ’endelig’), og det er også en stigende erkendelse af konflikter mellem erhverv og boligområder. For ja, vi har også støttet, at vi som kommune skulle have lov af staten til at planlægge for upcyklingscenteret, men afdækningen i lokalplansprocessen betød, at vi ikke kunne stemme for, siger Thomas.

Vi kan se, at kun 20% af det tilkørte byggeaffald kommer nordfra. hvorimod 80% kommer sydfra, altså fra Københavnssiden. Man bør nok etablere en sådan virksomhed langt tættere på kilden til byggeaffald og ikke ude ved små landsbyer. der vil blive berørt af en så miljøtung virksomhed. Der er fra statsligt niveau udpeget andre steder, hvor man kan placere denne type virksomhed.

Dernæst har vi hele udfordringen med vores drikkevand. Siden vi behandlede sagen sidst, kendte vi ikke til den store udfordring, vi som samfund har med PFAS og de andre stoffer, som vi ikke troede kunne nå grundvandet, men som man finder, når man leder efter dem. Cirka en tredjedel af vores samlede drikkeboringer i Danmark er forurenet med PFAS, som bestemt ikke er ønskværdigt at få ind i kroppen. Derfor er det nu ekstra vigtigt at passe godt på de drikkevandsboringer, der ikke er forurenede, og en af disse områder ligger indenfor det ansøgte lokalplansområde. Samtidig er det oplyst, at lerlagene netop her er væsentlig tyndere end andre steder, og der derfor er en større risiko for at udsætte grundvandet for forurening. Det vil betyde risiko for en ødelæggelse af denne store grundvandsboring.

Vi socialdemokrater kan ikke anbefale, at vi som byråd går videre med at lave en lokalplan for et upcyclingcenter på Højlundevej, siger Thomas.

Et flertal på et byrådsmedlem besluttede, at lokalplansprocessen kan starte igen, og gik imod den socialdemokratiske opfordring til at være tro mod den byrådsbeslutning, som blev truffet i november 2021.