NYHEDER & DEBAT

Ny formand for Socialdemokratiet i Hillerød!

PRESSEMEDDELELSE - 20. marts 2023
Af Partiforeningens bestyrelse

Lørdag valgte medlemmerne af Socialdemokratiet i Hillerød, Per Kristensen, som deres nye formand. Per ser frem til at lede arbejdet med alt det organisatoriske, der skal til for at sikre gode socialdemokratiske resultater ved valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet. Per er også formand for Hillerød-kredsen, som bl.a. er ansvarlig for valget til Regionen og Folketinget.

Ved mødet blev Kirsten Jensen igen stillet op som borgmesterkandidat ved valget til Hillerød Byråd. ’’Kirsten er et stærkt kort, og god til at samle Hillerød Byråd også, når der skal tages store og svære beslutninger’’, siger Per Kristensen, ’’det er godt for vores kommune’’.

Medlemmer fik beretninger om det socialdemokratiske arbejde i Hillerød Byråd af gruppeformand Thomas Brücker. Thomas gav eksempler på mærkesager indenfor velfærd og miljø, som er særlig vigtige for socialdemokraterne. Thomas sagde bl.a. ”Det går godt i Socialdemokratiet i Hillerød, og jeg er glad for, at interessen for at være med i fællesskabet om partiforeningens arbejde er så stor. Jeg ser frem til arbejdet med den nye og meget stærke bestyrelse.” Der skal også lyde en stor ros til vores borgmester og folketingsmedlem for at have skubbet på for beslutninger som udvidelsen af Overdrevsvejen frem til det nye Hospital, ligesom det er et kæmpe plus for vores elever og medarbejdere i skolen, at vi allerede til sommer får den nye læreruddannelse til Hillerød. 

Susanne Due Kristensen, som er medlem af både byråd og regionsråd, hvor hun arbejder for mere sundhed, og attraktive arbejdsvilkår for vores dygtige sundhedsmedarbejdere, fortalte om ’’Borgernes sundhed og lighed i sundhed, som er vigtigt for os socialdemokrater’’. Susanne fortsatte, ’’Selv i en svær tid, hvor det er meget svært at få pengene til at strække, så sikrer vi også gode nyheder for borgerne. Ikke mindst har vi styrket psykiatrien. Men vi har også andre opgaver, og jeg er glad for, at vi trods voldsomt stigende priser har kunne fastholde vores budget i regionen til busser og lokaltog.’’ Derudover er arbejdet med registrering og rensning af regionens forurenede grunde et vigtigt område, som vi prioriterer højt, men som vi ikke har penge nok til.

Folketingsmedlem Fie Hækkerup talte til sin første generalforsamling efter sit flotte valg til Folketinget, og kom især ind på uddannelse, der fylder en del i Fies hverdag på Christiansborg. ”Vi har kæmpet for at sikre, at læreruddannelsen kom til Hillerød – og det er lykkedes.” Derudover fortalte Fie om den pulje, der er afsat til sikring af S-togsstationer. ”Man skal føle sig tryg på stationerne, det er derfor godt, at også Hillerød Station skal have tryghedsskabende belysning m.m.” siger Fie Hækkerup.

En ny bestyrelse blev valgt, og medlemmerne sagde tak til Mustafa Adham-Bey for sit formandskab.  Fra den nuværende bestyrelse bliver Ahmet Bicen på posten, og Eyvind Nygaard valgtes til kasserer.  Derudover blev Mads Wulff, Mille T. Hækkerup, Martin Uhrenholt, Peter Nisbeth, Nick Hækkerup og Arendse Veirø valgt til bestyrelsen.

’’Det er en stærk bestyrelse’’, siger Per Kristensen, ’’som jeg glæder mig til at stå i spidsen for. Det var også dejligt at møde mange af vores medlemmer til generalforsamlingen. Socialdemokratiet spiller en stor rolle for Hillerød Kommunes udvikling, og det vil vi fortsætte med ud fra vores mærkesager om velfærd, lighed i sundhed, hensynet til de svageste, betydningen for os alle af at være en del af et fællesskab, og det helt nødvendige fokus på miljø og klima. Jeg vil gerne invitere til medlemskab af vores forening. Alle er velkomne til at kontakte mig’’.

Flere oplysninger: Per Kristensen, mobil 23664422