NYHEDER & DEBAT

Generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING - 20. marts 2023
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Vi holdt generalforsamling i Socialdemokratiet i Hillerød her lørdag, og jeg skulle vælge – blandt mange muligheder – hvad jeg skulle fortælle om vores arbejde for Hillerød Kommune i Hillerød Byråd, og hvor vi som socialdemokrater sætter ind. Vores mærkesager er velfærd og miljø. I en kommune som vores er der mange steder at arbejde for dem.

Her kommer et udpluk.

Men først vil jeg gerne fortælle, hvor hård og hårdere en økonomisk ramme, vi har. Vi kommer til at skære i budgetterne mere end før. Dels på grund af det overordnede samfunds kriseprioriteringer. Dels fordi byggepriserne og energipriserne vokser. Vi får langt fra fuld kompensation for prisstigninger fra staten.

Der er virkeligt mange private, som ønsker at udvikle i vores by. Det gælder både virksomheder og private by-udviklere. Det er dejligt at vi ikke er en kommune, som man holder sig fra. Det ville være hårdt for vores allesammens muligheder. Som vores borgmester har meldt ud, så er det tid at tage den mere med ro. For når private udvikler, så skal det offentlige være klar med veje, børnehaver og skoler – og ældrepleje og plejehjem. Vi har allerede arbejdet med at ’tælle skolelever’ pr. byggeprojekt for at se, om de nye borgere kan få deres barn i den lokale skole, og med at prioritere i vores lokalplansarbejde, så vi ikke giver lov til at bygge, før det, som gør vores boligområder gode at leve i, kan følge med. Det betyder, at udviklere kan blive skuffede, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at deres projekt også kun bliver godt, hvis dem der skal flytte ind, kan få deres barn i børnehave og skole.

Byrådets 6 fagudvalg arbejder med rigtig mange spændende ting, og her vil jeg komme med nogle nedslag fra dem alle.

Vi har et udvalg, som arbejder meget med udmøntningen af vores arkitekturpolitik og her spiller det nye arkitekturråd en stor rolle. En af de udfordringer mange skriver om er parkering for dem, der bor i vores bymidte. Der er parkeringspladser, blandt andet i P-husene, men vi skal med kravene i vores planer ramme rigtigt med hensyn til antallet af p-pladser, der skal være ved boliger i bymidten og længere ude.

Vi er i gang med at slå de store streger til en solcellepark og et PtX-anlæg i den vestlige del af kommunen. En del af anlægget er det tænkt skal stå på Solrødgård, men solcellerne spreder sig over et stort stykke land, og det skal vi tale med både firmaet, som skal opføre dem, og borgerne, som skal bo ved siden af dem om, så det bliver godt for alle. Vi bruger enormt meget strøm i en kommune som vores, så vi har en klar forpligtelse til at være med til, at vi kan forsynes med bæredygtig energi.

På trods af massiv kritik af veje og asfalt, så er der faktisk tryk på kedlerne ift at få forbedret vores veje og vi anlægger fortsat store og små cykelstier. Jeg håber, I lægger mærke til den nye sorte asfalt, og stadigvæk sender et Hillerød Borgertip, når I opdager huller i vejene eller andre ting, som skal rettes.

Vi har fuld turbo på den grønne omstilling og vi er meget klimaambitiøse. Vi har sat gang i en klimaplan vis overordnede mål er at vise en vej imod CO2-neutralitet i 2050 og gerne allerede i 2040. Det kræver store omlægning i både kommunal drift men også i vores vaner.

Vi skal i gang med en ny spildevandsplan, og det bliver ikke let, fordi det også kræver noget af os som borgere, hvis vi bor i et områder som ikke allerede er separatkloakeret. Vi bliver nødt til at få lidt mindre regnvand til renseanlægget og mindre spildevand ud i åerne.

Vi er i fuld gang med at omlægge til mere CO2-neutral kommunal transport, og vi er nu ved at være igennem den store omstilling ift sortering af affald.

Vi vil og skal have plads til flere børn i vores dagtilbud og i nogle af skolerne. Vi har valgt at prioritere at bygge ud på nogle af vores skoler, fordi de samtidig kan få noget renoveret og forbedret. Vi er dog meget spændte på byggepriserne når sagerne kommer i udbud. Det projekt vi skal beslutte politisk er allerede stedet voldsomt i pris fra vi lagde budgettet.

Vores børn i skolerne ligger pænt om landsgennemsnittet hvad angår karakterer.

Økonomien har været presset i mange år for de danske kommuner, men nu er det værre og samtidig har nogle af vores idrætsanlæg også fået det værre; de bliver jo heller ikke yngre. Vi ser derfor på et område, som det ikke har været muligt at prioritere i den grad, det har været nødvendigt eller ønskeligt fra brugernes side. Vi har et fodboldhold i 1. division, men vi har ikke engang et fuldt udbygget stadion til 2. division. Byråd og forvaltningen arbejder koncentreret med dette dilemma.

Vi er i gang med at udvikle en ny socialpolitik. Der er indført en ny teamstruktur i hjemmeplejen, hvor medarbejderne må planlægge deres arbejde selv i meget højere grad, også sammen med borgerne. Vi er ved at finde ud af, hvordan vi vil udvikle vores sundhedscenter, så det bliver mere tilgængeligt, og der bliver gjort mere plads, fordi vi har fundet et sted til Hjemmeplejens Hus.

Vi har fået andel i flere puljer på kulturområdet, blandt andet fra Artists in Residence. Det er et kulturprojekt i samarbejde med Slots- og ejendomsstyrelsen og projektet er målrettet sårbare unge.

Der er samarbejde med kulturaksen om flere inkluderende fællesskaber for sårbare unge.

På lørdag bliver SKIF i Skævinge indviet, og vi håber det bliver til glæde for rigtigt mange og give et generelt løft til Skævinge sammen med de nye boliger, der er på vej.