NYHEDER & DEBAT

Orientering fra Bestyrelsen - Marts

ORIENTERING - 18. marts 2023
Af Partiforeningens Bestyrelse

Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Hillerød holdt afskedsbestyrelsesmøde den 13. marts 2023, hvor følgende var det overordnede fokus:

Formand Mustafa Adham indledte mødet med at nævne, at formålet med afskedsbestyrelsesmødet var at få mulighed for at sige pænt tak for indsatsen til de bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at takke af til generalforsamlingen. Mustafa Adham har ligeledes benyttet lejligheden til at takke bestyrelsen for dens fælles indsats og et konstruktivt samarbejde. Desuden ønskede han de tilbageblevne god vind.

Formand Mustafa Adham og næstformand Eyvind Nygaard har orienteret bestyrelsen for Socialdemokratiet i Hillerød om, at de træder ud af bestyrelsen for Hyttefonden. Den kommende bestyrelse, der bliver valgt af generalforsamlingen for socialdemokratiet i Hillerød 2023, vil i dens konstituerende møde udpege to repræsentanter, der fremadrettet skal sidde i bestyrelsen for Hyttefonden.
Formanden og bestyrelsen af Hyttefonden er allerede blevet orienteret om ovenstående beslutning.

Samarbejdet mellem S, SF, EL, 3F, HK og FK til fælles arrangering af 1. maj 2023 er fortsat kørende.