NYHEDER & DEBAT

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen

GENERALFORSAMLING - 18. marts 2023
Af Mustafa Adham-Bey, Formand for partiforeningen

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen

Dato og mødetid: Lørdag den 18. marts 2023, kl. 09.30-12.30

Sted: 3F, Milnersvej 41D, 3400 Hillerød

Deltagere: Medlemmer af partiforeningen Socialdemokratiet i Hillerød

PS: Der er morgenbrød og kaffe mellem kl. 09.30-10.00. Generalforsamling afvikles mellem kl. 10.00-12.00. Og der er frokostsandwich og drikkevarer mellem kl. 12.00-12.3
 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og fremmødte medlemmer. - Per Kristensen godkender de fremmødte medlemmer.
 

2. Valg af dirigent a. Bestyrelsen forslår borgmesteren Kristen Jensen som dirigent.
 

3. Valg af referent a. Bestyrelsen forslår næstformand Eyvind Nygaard som referent.
 

4. Bestyrelsen beretning - v/formand Mustafa Adham-Bey.
 

5. Politisk orientering

a. Kommunalpolitisk orientering v/borgmester Kirsten Jensen.

b. Regional politisk orientering v/regionsrådsmedlem Susanne Due Kristensen.

c. Landspolitisk orientering v/folketingsmedlem Fie Hækkerup.

d. DSU-orientering v/formand.
 

6. Godkendelse af regnskab - v/kasserer Niels Nedergaard
 

7. Fastsættelse af kontingent - v/kasserer Niels Nedergaard. - Bestyrelsen forslår til godkendelse af kontingent anbefaling og stigninger der kommer fra Partikontoret.
 

8. Godkendelse af nye vedtægter - Nye vedtægter til partiforeningen skal godkendelsen af generalforsamlingen. 
 

9. Aktivitetsplan (orientering) - Bestyrelsen har nedsat en Aktivitetsarbejdsgruppe, der havde til formål at udarbejde vores aktivitetsplan-2023. Planen blev godkendt af bestyrelsen i bestyrelsesmødet i februar 2023. (se bilag).
 

10. Valg af spidskandidat til kommunalvalg - Bestyrelsen forslår Kirsten Jensen.
 

11. Valg af ledelse

a. Valg af formand for 2 år: - Mustafa Adham-Bey takker af som formand og medlem af bestyrelsen. - Bestyrelsen forslår Per Kristensen til formandsposten.

b. Valg af kasserer for 2 år: - Niels Nedergaard takker af som kasserer og medlem af bestyrelsen. - Bestyrelsen forslår Eyvind Nygaard til posten som kasserer.

c. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: - Henrik Kjærsgaard og Jørgen Bang modtager ikke genvalg. - Ahmet Bicen er ikke på valg.
c.1. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer (Tommy Wøldike er på valg og modtager genvalg).
c.2. Valg af 2 suppleanter.
c.3. Valg af 2 revisorer.
c.4. Valg af 2 revisorer suppleanter.

 

12. Diskussion af indkomne forslag
 

13. Eventuelt