NYT FRA REGIONEN

Vi vil gerne sikre borgerne et relevant OPUS-tilbud

REGION HOVEDSTADEN - 02. marts 2023
Af Susanne Due Kristensen, Medlem af Regionsrådet

I socialdemokratiet mener vi ikke, at det hensigtsmæssigt, at borgere, som forventes at kunne drage fordel af et forløb i OPUS, skal kunne afvises med begrundelse om at de tidligere i deres liv har været i kontakt med psykiatrien. Derfor finder vi det relevant, at eksklusionskriterierne i forhold til OPUS revurderes.

Men skal flere patienter optages i OPUS, så skal der også findes de fornødne midler til at udvide tilbuddet. Ellers risikerer vi, som Merete Nordentoft, stifter af OPUS udtaler, at ”udvande et rigtigt godt intensivt tilbud til borgere med debuterende Skizofreni”.

De penge vil vi socialdemokrater gerne bidrage til at tilvejebringe.

Vi vil dog gerne pointere, at de borgere, som i dag, og fremadrettet, ikke vil kunne tilbydes en plads i OPUS fortsat vil blive tilbudt en anden relevant behandling fx via F-ACT. Vi vil i den forbindelse gerne gøre op med at billede af, at der ikke leveres en høj professionel indsats og behandling målrettet borgernes behov i F-ACT. Det er netop det FACT teamene kan.  Borgerne vil således, selv om de ikke optages i OPUS, få tilbudt et andet relevant behandlingstilbud målrettet deres konkrete behov.

Vi må dog ikke glemme, at selv om målgruppen til OPUS ændres, så vil der fortsat være borgere, som, ”ikke passer ind i de nuværende rammer” af psykiatriens behandlingstilbud.  Den gruppe er vi i socialdemokratiet særligt optaget af, at kunne favne bedre i vores sundhedsvæsen. De tabes let i systemet og har brug for en særligt håndholdt intensivt behandlingstilbud med en styrket tværsektoriel indsats fra både kommune og region. Måske man kunne overveje et særligt OPUS + tilbud til dem?