NYHEDER & DEBAT

Orientering fra Bestyrelsen

ORIENTERING - 26. februar 2023
Af Partiforeningens Bestyrelse

Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Hillerød holdt bestyrelsesmøde den 6. februar 2023, hvor følgende temaer blev drøftet:
 

 • Foreningens hjemmeside:
  Hjemmesiden bliver fremadrettet løbende opdateret, herunder med meddelelser fra Bestyrelsen. Kalenderen i hjemmesiden vil blive ligeledes opdateret med møder og aktiviteter.

   
 • Generalforsamling:
  Der arbejdes videre på planlægningen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe fra bestyrelsen til formålet.  

   
 • Formandsposten:
  Den siddende formand for Socialdemokratiet i Hillerød Mustafa Adham-Bey orienterede Bestyrelsen om sin beslutning, at han takker af som formand og medlem af bestyrelsen.
  Næstformand og medlemsansvarlig Eyvind Nygaard ønsker ikke at stille op til formandsposten.
  Bestyrelsesmedlem Per Kristensen indstilles af Bestyrelsen til formandsposten.

   
 • Kassererposten:
  Niels Nedergaard takker af som kasserer og medlem af bestyrelsen.
  Bestyrelsen indstiller Eyvind Nygaard til posten som kasserer.

   
 • Aktivitetsplanen 2023:
  Planen blev fremlagt af tovholderne for arbejdsgruppen, Jørgen Bang og Henrik Kjærsgaard, og blev vedtaget af Bestyrelsen.
  Aktivitetsplanen sendes ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

   
 • 1. maj:
  Bestyrelsens 2 repræsentanter til medarrangering af 1. maj fremlagt for Bestyrelsen ideerne og rammerne, og de arbejder videre med samarbejdspartnerne.

   
 • DSU:
  Der blev valgt en ny formand for DSU-Hillerød, som træder i Bestyrelsen som repræsentant for DSU. 

   
 • Byrådsgruppen:
  Herom orientering og drøftelser af aktueller arbejder og sager.

   
 • Folketinget:
  Herom orientering og drøftelser af aktueller arbejder på Christiansborg.