NYHEDER & DEBAT

Orientering fra Bestyrelsen

ORIENTERING - 02. februar 2023
Af Partiforeningens Bestyrelse

Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Hillerød holdt møde den 16. januar 2023, hvor følgende temaer blev drøftet:
 

  • Generalforsamlingen: I denne forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med planlægningen. Vi har allerede fastsat datoen til den 18. marts 2023 – så sæt kryds i kalenderen.
  • I forbindelse med generalforsamlingen vil der fremlægges et forslag til aktivitetsplan for 2023. Ydermere, vil kredsen også komme med aktiviteter fremefter.
  • Evaluering af KV21 gennemførte, som indgår i arbejdet med forberedelse til KV25.
  • Europa-parlamentsvalg er et tema, som vi også er begyndt at forhold os til.
  • Landspolitisk: Vi fik det glædelige budskab, at der vil blive oprettet en lærer-uddannelse i Hillerød og her fik både Kirsten Jensen og Fie Hækkerup stor ros for deres ihærdige arbejde med at få denne placeret i Hillerød.
  • Afskaffelsen af Store Bededag, blev ligeledes drøftet.