NYT FRA REGIONEN

Øget trivsel og ny teknologi skal sikre flere faglige medarbejdere på hospitalerne

REGION HOVEDSTADEN - 20. oktober 2022
Af Susanne Due Kristensen, 
Byrådsmedlem (S), Hillerød Kommune, regionsrådsmedlem (S), Region Hovedstaden

Den 27. september vedtog samtlige partier - undtagen Enhedslisten – Region Hovedstadens budget for 2023.

Med aftalen tilfører vi 112 millioner kroner til mere sundhed. For fjerde år i træk laver vi ikke generelle besparelser på hospitalerne. Det er ikke så ringe - den økonomiske situation taget i betragtning.

I Socialdemokratiet har vi igen i år haft fokus på at løfte psykiatriindsatsen, ikke mindst på Børne-ungeområde. Det er flere partier heldigvis enige med os i. Derfor er det lykkedes at løfte psykiatriområdet med 35 mio.kr i 2023 og knapt 40 mio. kr. i overslagsårene. Oveni er der nu vedtaget en 10 årsplan for psykiatrien på Christiansborg, som yderligere vil løfte hele psykiatrien. Det er er jeg særligt glad for.

Som formand for Udvalget for fastholdelse og rekruttering er jeg stærkt optaget af at styrke forholdene for vores medarbejdere.

Vi SKAL have et sundt og attraktivt arbejdsmiljø for vores ansatte i regionen. Det er afgørende for kvaliteten i behandlingen, plejen og omsorgen for vores patienter, at vi sikrer de der allerede arbejder i regionen ønsker at forblive ansat hos os - og at flere kommer til.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at det er lykkedes i første omgang at få 10 mio. kr. afsat årligt i perioden 2023-2025. De penge skal nu omsættes til konkrete handlinger, der kan støtte op om regionen som en attraktiv arbejdsplads med fokus på trivsel og mere tid til patienterne bl.a. gennem mere fleksibel vagtplanlægning, styrket uddannelse, nye karriereveje og en optimeret introduktion og modtagelse af nye og erfarne medarbejdere.

Desuden har vi på uddannelsesområdet afsat 3.3 mio. kr. til Copenhagen Health Innovation. Det er et innovationssamarbejde, hvor vores kliniske afdelinger sammen med studerende fra flere forskellige typer uddannelser samarbejder om at løse konkrete udfordringer i praksis ved bl.a. at udvikle nye arbejdsgange eller udvikle konkrete fysiske produkter/teknologier.

Samarbejdet mellem de studerende og klinikkerne bidrager både til at øge rekrutteringen af nye medarbejdere-  og til at fastholdelse allerede ansatte medarbejdere -fordi de ansatte og studerende fra mange forskellige uddannelser (ikke kun sundhedsuddannelser) får øjnene op for, at sundhedsvæsnet består af mange attraktive arbejdspladser som efterspørger en stor variation af faglige kompetencer.

Med budgetaftalen er det også lykkedes os at undgå nedlæggelser af busruter og besparelser i den offentlige trafik. Det er vigtigt, for vi har brug for, at flere borgere vælger busserne og vores lokaltoge, så vi kan understøtte og udbygge et stærkt kollektivt trafiktilbud i vores region.

Cyklen er et godt alternativ til bilen for mange. Vi har derfor også afsat 3.0 mio. kr. til at fortsætte støtten til flere supercykelstier.

Trafikstøj er er noget der forpester livet for mange- faktisk så meget, at det koster menneskeliv hvert år. Derfor har vi også aftalt, at vi vil se nærmere på, hvordan vi i Region H kan medvirke til at bekæmpe endnu mere trafikstøj, end vi gør i dag.

PFAS-forurening er et nyt fænomen, som har trukket mange overskrifter det sidste år. PFAS består af en række giftige flourstoffer, som udgør en trussel for vores grundvand og borgeres helbred. Vi har fået ekstra midler fra staten til oprensning, men ikke nær nok. De manglende penge kan vi først forhandle hjem senere på året. Vi deler borgernes bekymring for disse stoffers skadevirkning og derfor har vi valgt at, at afsætte 3,6 mio.kr af vores egne midler, så vi hurtigt kan komme i gang med at påbegynde PFAS-oprensning i vores region.

Vi efterspørger INDERLIGT en national råstofplan. Alle regioner skal dele ansvaret for en bæredygtig råstofforsyning. Region Hovedstaden er den region med flest indbyggere, størst udbygning og mindst areal. Det er derfor umuligt for os, at blive ved med at leve op til statens krav om, at vi skal skaffe råstoffer inden for egen region, uden at det rammer natur og befolkning helt skævt i forhold til andre regioner. Derfor har vi i Region Hovedstaden nu igen rettet henvendelse til Danske Regioner og til Folketinget om hurtigst muligt at revidere Råstofloven.

Ud over en bedre råstofregulering skal vi også have mere fokus på at fortsætte udviklingen af bæredygtigt og cirkulært byggeri. Det afsætter vi 2.9 mio. kr. til i 23 og 2.7 mio. kr. i overslagsårene.

Sidst men ikke mindst har vi afsat 2 mio. kr. til at fortsætte den regionale kulturpulje. Det klæder os! Store begivenheder skaber fællesskaber – ikke mindst når det gælder sport. Det er et vigtigt sted at markere, at vi som Region har en rolle at spille både nationalt og internationalt.

Alt i alt syntes jeg, at vi er kommet godt i mål med denne budgetaftale, ikke mindst set i lyset af, at den bygger på en meget stram økonomiaftale med Staten og vi befinder os i en svær og usikker økonomisk tid. Vil du læse aftalen i hele sin udstrækning kan du følge dette link:

Læs budgetaftalen