NYHEDER & DEBAT

Socialdemokratiet har indgået et historisk budget

NYHED - 12. september 2022
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

På mere end en måde har vi i Socialdemokratiet indgået et historisk budget i Hillerød kommune for årene 2023-2026.

For første gang i mange mange år lykkedes det at samle alle partier om et budgetforlig.

Det er også historisk på andre områder. I år er det børnenes budget. Vi har haft som målsætning at der skulle sættes bredt ind for at hjælpe alle de børn der ikke altid har det let.

Udgifterne og presset har været stigende igennem de sidste mange år . I år er det lykkedes os at finde væsentlig flere penge til både det specialiserede område, til den udlagte specialundervisning, og til hele børn og familieområrdet, hvor nogle af de allermest sårbare børn har brug for vores opmærksomhed.

For at sikre en hurtigere og bedre sagsbehandling, har vi tilført vores sagsbehandler team penge til at kunne ansætte mere personale, ligesom vi har opnormeret antallet af psykologer i vores PPR.

Derudover har vi besluttet, at skrue op for kompetenceudviklingen i vores daginstitutioner, så vi øger andelen af faglært personale.

Samlet set har vi løftet dette områdes budget med 140 mio kroner i budgetperioden og det er et historisk løft.

Vi har samtidig fundet penge til at åbne nye dagtilbud og også penge til, at vi kan finde en permanent løsning for Grønnevangskolen.

På ældreområdet har vi omsider fundet en varig løsning for hjemmeplejen og sygeplejen ved at samle det, i det der kommer til at hedde Hjemmeplejens Hus på Milnersvej. Ved at lave sådan en løsning, åbner det op for, at vi kan finde den bedste permanente løsning for vores sundhedscenter som kommer til at spille en afgørende rolle i fremtidens nære sundhedsvæsen.

Vi har valgt at decentraliserer noget af vores sygepleje ved at oprette flere sygeplejeklinikker tættere på de ældre borgere og med budget 2023 kan vi nu oprette en klinik i Hillerød Øst og en i Skævinge.

Det er lykkedes os at finde ekstra penge til rehabiliteringen i 2023 og så skal vi have en snak om finansieringen for 2024 og frem til næste års budgetforhandlinger.

Vi ved at trafikstøj og trafiksikkerhed er noget de fleste er optagede af.

Derfor er vi rigtig glade for at vi kunne finde penge til den plan der er lagt for trafiksanering og dæmpning af vejstøj. Det vil betyde at vi allerede fra 2023 kan komme i gang med at få sænket hastigheden flere steder, og at vi fra 2024 kan komme i gang med at dæmpe støjen yderligere.

Vi har i socialdemokratiet kæmpet for bedre cykelinfrastruktur og vi er glade for, at vi med dette års budget skaber mulighed for både at få lavet cykelstien på det sidste stykke af Frederiksværksgade fra Frejasvej ned til Slangerupsgade, og at vi nu har budget til at igangsætte et cykelstiprojekt på den sidste del af Milnersvej.

I Hillerød kommune har vi fuld fart på den grønne omstilling.

Vi har stort fokus på grønne indkøb og vi vil stille endnu højere krav til bæredygtighed når der skal bygges nyt.

Vi skal have set på muligheden for at anlægge en solcellepark og vi har bevilliget flere penge til separatkloakering af kommunens egen bygninger.

Vi fortsætter med at energirenovere, og der er også afsat flere penge til renovering af vores kommunale bygninger.

Sidste sæson rykkede Hillerød Fodbold op i 1. Division. Det kalder på at vi som byråd finder en mere permanent løsning ude på Hillerød stadion.

Derfor har vi afsat midler til at kunne undersøge hvilken løsning der vil være den optimale for Hillerød stadion og Hillerød fodbold.

Der er også flere ting som ikke blev løst i årets budgetaftale da vi skal overholde både servicerammen og anlægsloftet som er bestemt fra Christiansborg. Derfor var der også en mulighed for at vi kunne sænke skatten med de 0,25% som den blev sat op med for 2 år siden.

Vi synes i socialdemokratiet ikke at vi skal spare unødigt op af borgernes penge hvis vi alligevel ikke kan bruge dem på nyt byggeri eller på velfærd, så vi er glade for, at vi kan sende lidt tilbage til den enkelte borger i en tid hvor priserne de er steget meget.