NYHEDER & DEBAT

Vores sagsbehandlere behøver hjælp

LÆSERBREV - 15. juni 2022
Af Mie Lausten, Byrådsmedlem, Næstformand i Børne-, Familie- og Ungeudvalget og Thomas Brücker, Gruppeformand, Medlem af Børne-, Familie- og Ungeudvalget

Der er behov for flere sagsbehandlere til det specialiserede område

I Hillerød Kommune oplever vi som mange andre kommuner, at mange flere børn har behov for ekstra hjælp, flere børn får stillet en psykiatrisk diagnose og flere har behov for et specialiseret tilbud.

I Socialdemokratiet mener vi, at alle børn skal være trygge og have mulighed for at udvikle sig. Når et barns behov skal vurderes, sker det ved hjælp af en sagsbehandler, som kan tale med familien, og med dagtilbuddet, skolen og andre fagpersoner. Tryghed og tillid er helt afgørende for et godt forløb, når der skal findes de bedste løsninger for både barn og familie.

På den ene side hører vi fra forældre, at de ikke altid oplever den tryghed, fordi der mangler tid eller til tider er stor udskiftning i de sagsbehandlere, som familien møder.

På den anden side oplever vores sagsbehandlere, der gerne vil levere kvalitet og hjælpe børnene og familierne, at de har så mange sager, at det presser dem.

I vores optik har sagsbehandlerne flere sager end godt er. Mindre tid kan betyde dårligere kvalitet, og hvis en kommune har særlig travlt, kan det være svært at rekruttere og fastholde medarbejdere, og arbejdsglæden kan forsvinde. Hyppige skift fører til at viden forsvinder – det tillidsfulde og trygge rum mangler og sagerne tager længere tid. Det kan have konsekvenser for både børn og familierne.

Det vil vi gerne gøre op med. Vi vil have bedre arbejdsvilkår og derved mulighed for højere kvalitet og bedre hjælp til børnene og familierne.

Det er ikke nok, at vi anerkender det kæmpe arbejde som vores sagsbehandlere hver dag leverer. Vi er nødt til at give dem en hjælpende hånd, så vi kan få bragt antallet af sager hos den enkelte sagsbehandler ned.

Derfor vil vi i Socialdemokratiet arbejde for, at der kan ansættes flere sagsbehandlere end i dag, så vores sagsbehandlere har tid til at støtte børn og familier Endnu bedre end i dag.