NYHEDER & DEBAT

Vil du foran i køen?

LÆSERBREV - 20. maj 2022
Af 
Thomas Brücker og Susanne Due Kristensen, Medlemmer af Økonomiudvalget for A, Hillerød kommune.

Der er på onsdagens økonomiudvalgsmøde i Hillerød kommune skrevet ny historie.

I sin iver efter at imødekomme forslag om private plejehjem i vores kommune, vil V, C, O, NB og B nu arbejde med lokalplaner endnu inden grundejeren har fremsat et formelt ønske om den.

Vi kan få travlt med at arbejde med formodede ønsker om lokalplaner, uden der udvises megen respekt for hverken grundejeren eller for forvaltningens tid.

Vi har som byråd vedtaget et princip om, at vi politisk prioriterer de lokalplansanmodninger, som faktisk kommer til kommunen, men det vil V, C, O, NB og B nu sætte til side. Vi har princippet, fordi Hillerød Kommune får mange anmodninger og har travlt.

Skal dagens beslutning i økonomiudvalget have konsekvenser for alle fremtidige udformninger af lokalplaner? Skal man uden at fremsende en ansøgning, men blot efter en uformel tilkendegivelse af interesse, kontaktes af forvaltningen som så skal begynde arbejdet uden en anmodning? Og hvad vil dem, som har deres lokalplanforslag til behandling, og som troede de kendte deres prioritering, nu sige til at blive skubbet til side?

Der er ikke megen respekt for forvaltningens arbejde her eller for den prioritering byrådet allerede har vedtaget fra partier, der gerne vil tale ordentlighed, styring og effektiv brug af ressourcer. Der gælder åbenbart andre regler, når lysten til et privat plejehjem tager over