NYHEDER & DEBAT

Er private plejehjem lykken?

LÆSERBREV - 20. maj 2022
Af 
Janne Lunding Olsen, Byrådsmedlem for SF, næstformand i OLU, Hillerød og Susanne Due Kristensen, Byrådsmedlem for A, medlem af OLU, Hillerød

Skal vi have konkurrence på væsentlige velfærdsopgaver, hvis vi ikke får bedre service, højere kommunale udgifter, og måske mere ulige forhold for de borgere som har mest behov for hjælp og omsorg? Oveni skal kommunen bære risikoen, hvis det private tilbud går konkurs.

Vi mener, at pengene til velfærd skal bruges fornuftigt på pleje og aktivitet, som giver mening og værdi for borgerne. Det kan sagtens finde sted i partnerskaber, som vi gør det i det kommende Generationernes Kvarter, hvor et selvstændigt plejehjem med driftsoverenskomst med kommunen sikrer borgerne mulighed for tilkøbsydelser samtidig med, at kommunen har medindflydelse på kvalitet og ordnet drift.

Men kan borgerne forvente samme tryghed på et privat plejecenter? Torsdag den 12, maj og lørdag den 14. maj kunne vi i Frederiksborg Amts Avis læse om oplevede svigt i plejen på det private plejecenter Lærkevej i Frederikssund. Det var trist læsning. Borgere og pårørende følte sig svigtet med manglende personlig pleje og manglende aktiviteter. Kommunens mulighed for at bistå borgerne er meget begrænset. Kommunen kan gå tilsyn og udstede påbud, men handlekompetencen i forhold til private plejehjem udøves alene af den statslige patientsikkerhedsstyrelse.

I SF og Socialdemokratiet er vi optaget af at sikre, at alle ældre og deres pårørende i Hillerød kommune får en tryg og værdig pleje- og omsorgsindsats, når de har behov for det. Lige nu er der debat om vi skal have et egentligt privat plejehjem i Hillerød Kommune. Fortællingerne fra Frederikssund er skræmmende og afføder mange spørgsmål om private plejehjems kvalitet, tilgængelighed, økonomi, og hvad borgerne kan forvente på et privat plejehjem. Derfor har vi på omsorgs- og livskraftudvalgets møde i maj stillet yderligere spørgsmål om private plejehjem, så borgerne kan blive oplyst på et sagligt og fagligt grundlag.