NYHEDER & DEBAT

Ældrebudgettet skal bruges på borgerne, ikke på dyre udbudsmodeller.

LÆSERBREV - 19. maj 2022
Af Susanne Due Kristensen, medlem af OLU for A, Hillerød Byråd 

Det er muligt, at Jakob Sharff, branchedirektør i DI, mener det frie valg er populært. Hos os er populariteten dog til at overskue, idet knapt 1,2 borgere ud af 10 vælger en privat leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp. Det tager jeg som udtryk for, at hjemmeplejen i Hillerød kommune gør det godt.

I Hillerød kommune har dialog med kommunens modtagere af hjemmehjælp klarlagt, at borgerne prioriterer genkendelighed, kvalitet og ikke mindst kontinuitet.

De ønsker afspejles i udbudsmaterialet, når vi efterlyser nye private leverandører af pleje og praktisk hjælp. Men de private leverandører byder ikke på opgaven.

Jakob Sharff angiver, at det økonomiske grundlag er usikkert. Den usikkerhed er den samme for kommunen, for ingen af os kan vide, hvem borgerne vælger.

Vejen til bedre indtjening hos private leverandører er ikke, som leverandørerne foreslår, at bede kommunen slække på kvalitetskravene, fagligheden eller acceptere, at deres ydelser kun leveres i dagtiden frem for hele døgnet. 

DI taler som interesseorganisation erhvervslivets sag, den er jeg helt med på. Jeg er politiker med stor respekt for erhvervsdrivende mulighed for at drive forretning. På omsorgsområdet kan jeg godt forstå, at det er svært at tjene penge, men jeg vil ikke være med til at det sker på bekostning af kvaliteten i plejeydelserne til kommunens ældre. Derfor skal vi stille samme krav til de private leverandører, som vi stiller til hjemmeplejen i kommunen.

Jeg er glad for, at vi er enige om dét på tværs af partier i byrådet og derfor nu har nu skrevet til ældreministeren. For når de private leverandører ikke byder på vores udbud, så skal vi benytte andre modeller for at sikre borgernes frie valg, og de er dyrere, kræver flere tilsyn og ressourcer. Det må der gøres noget ved, så det er omsorgen for borgerne, at kræfterne bruges på.