NYHEDER & DEBAT

Borgmesteren og gruppeformandens tale til Generalforsamling

TALER - 26. marts 2022
Af Kirsten Jensen og Thomas Brücker 

Kirsten Jensen:

Vi har været mærkede af Corona. Vi har ikke i ret høj grad haft mulighed for at møde hinanden eller alle de andre borgere i vores kommune. Vores bestyrelse gør sig klar til et mere aktivt niveau, og det er godt, for vi har to valgkampe foran os. Det første valg bliver her 1. juni, hvor vi skal stemme om forsvarsforbeholdet, og så kommer der jo også inden for overskuelig tid et folketingsvalg, hvor Nick skal genvælges.

Socialdemokratiet gik ikke frem til byrådsvalget, selvom vi meget gerne ville have haft et forstærket mandat.

Vi fik et mere broget byråd fra første januar 2022. Venstre mistede 4 mandater af 10 og C vandt 4 og blev 5 i alt. SF fik valgt 4 helt nye byrådsmedlemmer ind, og vi mistede desværre to. Nu har vi så mistet et mere, fordi Jamil har valgt at melde sig ud af Socialdemokratiet af landspolitiske grunde.

En af de helt store opgaver for det nye byråd, kommunen og for borgere, foreninger og institutioner er de mange ukrainske mennesker, vi gør os klar til at tage imod. Normalt når Hillerød Kommune vokser, er det på en kontrolleret måde. Vi ved, hvor der bliver bygget nyt, hvor der flytter folk ind og hvor børnene kommer til at gå i skole og daginstitution. Men her kan komme en ganske stor mængde mennesker på én gang; måske 1000, måske 2000. Det ved vi ikke. Den første udmeldte kvote til os er kun på 83 personer.

Vores byråd er rigtig godt, når det gælder. Forleden havde vi ekstraordinært byrådsmøde, hvor vi vedtog en række beslutninger om flygtninge. Vi har bevilget ekstra penge til idræt og frivillighedscenteret, som skal hjælpe vores nye borgere med at få mening gennem fritidslivet. Vi har bevilget nogle millioner til ansatte i skoler, så vi kan tage imod elever, som ikke kan sproget. Vi skal ansætte flere lærere og voksne. Det er vigtigt, at børnene og de unge ikke bruger tid på at kigge på nyhedsstrømmen i deres telefon, så derfor skal de gå i skole og til fritidsaktiviteter.

Hvis I kender til nogen som er fra Ukraine, så har Hillerød Kommune lavet en særlig Ukraineside på kommunens hjemmeside. Her kan man finde information, om hvad man kan gøre for flygtninge, og flygtningene kan finde informationer, de har brug for. Det er vigtigt, at de får meldt sig til, så vi ved, at de er her.

Til dem, der er interesserede, så er der på tirsdag d. 29. marts et møde på Hillerød Bibliotek fra 17-19, hvor man kan komme og høre om, hvad vi som borgere kan gøre for at hjælpe. Vi mærker en enorm opbakning. Vi har fået mange henvendelser fra folk, der gerne vil invitere flygtninge til at sove hos dem måske for en kortere periode, men det er ikke nok.

Vi får brug for mere, og også mere varige muligheder. Vi har i Hillerød Kommune været meget effektive og har solgt tomme bygninger fra, så vi er er lidt på hælene med hensyn til at finde gode boliger til mange nyankomne. Vi vil i Hillerød kommune tage godt imod flygtninge, som vi også har gjort, da det eksempelvis var syrerne, der kom hertil. Den gang opstod fællesspisningerne f.eks. Vi bliver alle en del af indsatsen for de mange, der kommer nu. Vi kommer til at få penge fra regeringen, men det kommer næppe til at slå til, og vi kan alle yde.

Og til noget helt andet. Ros til regeringen fordi Hillerød bliver en meget stærkere uddannelsesby og de uddannelser, der er i Hillerød, bliver søgt. Hillerød får læreruddannelsen nu og vi får også en del andre uddannelser, og de er populære.

Vi har aftalt i byrådet, at vi skal tale med unge mennesker om, hvordan Hillerød bliver en fed uddannelsesby for de unge at være i.


Thomas Brücker:

Vi står stadig med de samme udfordringer i Hillerød, som vi gjorde før Ukraine. Vi er gode til at trække folk til, og det gør, at vi kan finansiere vores velfærd. Men lige nu er vi lidt i en mellem-fase, hvor vi er ved at finde plads til fx de nye børn, der skal i skole og institutioner. Det kommer til at koste penge.

Vi bliver også flere og flere +80-årige og derfor er der mange flere ældre, der har brug for hjælp. Det bliver noget, vi kommer til at finde løsninger på, og det bliver os socialdemokrater, der skal tage ansvar for at gøre det. Vi er altid med i kommunens budgetforlig, og ønsker at samle byrådet om de svære beslutninger.

Vi vil gerne gøre mere for de børn, der har det svært. Vi har et reformprogram, som vi håber kan gøre det lettere for børn, der har brug for hjælp. Corona har gjort det svært at komme i gang med reformprogrammet, men vi har nu f.eks. fået en ny klasse, 0.V, hvor der er to lærere til en lille klasse, hvor der går helt ’almindelige’ børn, og nogle børn med særlige diagnoser.

Trængsel fyldte meget i vores valgkamp, og mange vælgermøder handlede om trængsel i Hillerød by. Der er også dem der mener, at vi har udfordringer med p-pladser, men analyser viser, at det burde der ikke være, så måske er det mest udfordringer med gratis p-pladser. Vi synes ikke, vi vil bruge alle vores velfærdskroner på gratis parkering og trængsel.

Hillerød Kommune var den første kommune, der lavede et Natur, miljø og klimaudvalg. Vi er glade for, at vi fortsat har en socialdemokratisk formand for det udvalg. Vi har gjort rigtig meget for det her i vores kommune. Vi vil have en fossilfri varme. Emissionsfrie busser. Elbiler til kommunens hjemmepleje og vild natur. Vi arbejder med Biofaktor i lokalplanerne og en meget konkret Klimahandlingsplan.