NYHEDER & DEBAT

Generalforsamling i Socialdemokratiet i Hillerød

PRESSESMEDDELELSE - 26. marts 2022
Af Socialdemokratiet i Hillerød 

Lørdag afholdte socialdemokraterne deres første, fysiske generalforsamling siden Coronapandemiens start i 2020. Der var stort fremmøde og glæde over igen at kunne samles fysisk. Mødets dirigent, Byrådsmedlem Peder Bisgaard, sørgede for at dirigere generalforsamlingen i god ro og orden.

Socialdemokratiets formand, Eyvind Nygaard, lagde ud med en årsberetning, der bar præg af foreningens udfordringer med at afholde arrangementer på grund af Corona. Formanden fortalte om de arrangementer, der lå i den nærmeste fremtid, herunder 1. maj arrangement og afholdelse af valg om forsvarsforbeholdet 1. juni. Herefter gav han ordet til foreningens politikere.

Først fortalte partiets lokale folketingsmedlem, justitsminister Nick Hækkerup, om den landspolitiske situation. Det kom i sagens natur til at handle en del om krigen i Ukraine, som, ifølge justitsministeren, fylder det hele på Christiansborg i disse dage. Der blev talt om EU og Nato og om flygtningesituationen og udsigten til at vi i Danmark kan se frem til at skulle modtage det største antal flygtninge siden anden verdenskrig.

Herefter fortalte borgmester Kirsten Jensen og gruppeformand Thomas Brücker om arbejdet i Hillerød Byråd med den nye sammensætning efter valget. Den lokalpolitiske beretning kom også til at stå i Ukraines tegn, og der lød opfordringer til partiets medlemmer til at stå klar til at hjælpe, når de ukrainske flygtninge for alvor begynder at indfinde sig i Hillerød Kommune. Også kapacitetsudfordringerne på skoleområdet og de generelle rekrutteringsproblemer på vores omsorgsinstitutioner blev debatteret.

Partiets lokale regionsrådsmedlem, Susanne Due Kristensen, fortalte kort om sit arbejde i Region Hovedstaden efter regionsrådsvalget, hvor Susanne blandt andet er blevet formand for Fastholdelses- og Rekrutteringsudvalget. Udover udfordringerne med at skaffe personale på sundhedsområdet, fortalte Susanne også om arbejdet med den nye sundhedreform og 10-års planen for psykriatrien.

Nye medlemmer blev valgt til socialdemokratiets bestyrelse, således at bestyrelsen ny består af Evind Nygaard (formand), Mustafa Adham-Bey (næstformand), Niels Nedergaard (kasserer) Frederik Mulla Hansen (DSU), Per Kristensen, Tommy Wøldike, Jørgen Bang, Ahmet Bicen og Henrik Kjærsgaard.

Kontakt:

Kirsten Jensen 72 32 00 01

Nick Hækkerup nick.haekkerup@ft.dk

Thomas Brücker 29 93 24 04

Susanne Due Kristensen 20 47 88 26

Eyvind Nygaard 93 56 54 75