NYT FRA REGIONEN

Hvor der er vilje, er der en vej

REGION HOVEDSTADEN - 08. marts 2022
Af Susanne Due Kristensen, Formand for udvalget for fastholdelse og rekruttering, medlem af Social- og psykiatriudvalget for Socialdemokraterne i Region Hovedstaden.

I dag d. 8 marts 2022 fejrer vi Kvindernes Internationale kampdag. Det er godt med Internationale mærkedage, som sætter fokus på vigtige problemstillinger. Men en mærkedag alene ændrer ikke fundamentalt på det den markerer. Det skal der helt andre tiltag til for at sikre. Ligesom slankekurer er det ikke det du spiser mellem jul og nytår, men det du spiser mellem nytår og jul, som er afgørende, hvis du vil overvægten til livs. Derfor er kampen for større ligestilling, uanset om det gælder lighed i sundhed eller ligestilling socialt, retsligt eller arbejdsmæssigt, en kamp som skal kæmpes dagligt, året rundt.

Omsorgsarbejdet har traditionelt været kvindearbejde, og lønnen historisk baseret på, at arbejdet ”bar lønnen i sig selv”. Havde man brug for ussel mammon måtte man gifte sig til den. Sådan ved vi godt det ikke er i dag- og dog. For mange traditionelle kvindefag gælder det stadig, at anerkendelsen er stor, men den afspejles hverken i prestige, karrieremuligheder eller løn, også selv om uddannelsesniveauet er højt og den samfundsmæssige værdi er stor.

I Region Hovedstadens nye udvalg for Fastholdelse og rekruttering har vi derfor ikke alene fokus på, at udvikle attraktive uddannelses- og ansættelsesvilkår i Region Hovedstaden, men også at styrke prestigen i det sundhedsprofessionelle arbejde. Det skal bidrage til, at vi i Region Hovedstaden kan fastholde erfarne og tiltrække nyuddannede og kompetente medarbejdere på alle niveauer, i alle grene af vores virksomhedsområde. For socialdemokraterne i Region Hovedstaden er det vigtigt, at vi styrker de løsninger der fremmer respekt og anerkendelse af det fag man bestrider, den enkeltes uddannelsesmæssige baggrund og det arbejde der leveres. Vi ønsker mangfoldige arbejdspladser, som kan tiltrække både mænd og kvinder. At skabe gode og attraktive arbejdsvilkår for alle handler rigtigt meget om uddannelse og hensyntagen til den enkeltes livsfaser, men det handler også om, at kæmpe for lige vilkår og anerkendelse af alle, uanset køn, når det gælder løn.

Men denne dag vil jeg også bruge til at påpege den stigende ulighed i samfundet, som især rammer de allermest sårbare borgere i vores samfund. For det er stadig sådan, at er man prostitueret, stofmisbruger eller på anden måde stigmatiseret kvinde (-og mand) i vores samfund, så er vejen til ligestilling retsligt, sundhedsmæssigt og socialt fortsat meget forfordelt. Fx opgiver mange prostituerede at kræver deres ret til sporsikring og retslig opfølgning på voldlige og seksuelle overgreb fordi adgangen til velfærdssamfundets hjælpeforanstaltninger, både strukturelt og praktisk, er tilrettelagt på en måde, som ikke er uforenligt med deres levevilkår. Andre opgiver anvist adgang til politi og almen sundhedsbehandling fordi adgangen opleves både besværlig, fordomspræget og meget lidt understøttende.

Det kan og skal vi gøre bedre.

Kvindernes internationale kampdag er en god anledning til også at skabe opmærksomhed på, at vi med meget få tilretninger kan sikre disse kvinder en større retssikkerhed og adgang til sundhedshjælp end de har i dag.

Vi er i gang i socialdemokratiet- og det skal nok lykkedes. For er der vilje, så er der også en vej.

God kampdag til alle.