NYT FRA REGIONEN

Der er ingen tvivl om, at Coronapandemien har været hård ved den offentlige transport.

REGION HOVEDSTADEN - november 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden og medlem af Trafikudvalget

Der er ingen tvivl om, at Coronapandemien har været hård ved den offentlige transport. Både voksne og unge har i stor stil tyet til billisme under pandemien. Meget af den kollektive transport friholdes i dag for besparelser, også i 2022, fordi staten stadig spæder til med Coronatilskud trods et lavere passagerantal. Men den situation tror jeg ikke vi kan forvente fremadrettet. Så hvad kan vi gøre lokalt for at vende udviklingen? For skal vi fortsat styrke miljøindsatsen og sikre en effektiv kollektiv transport for alle, så skal vi vende udviklingen nu.

På landsplan er kollektiv trafiks andel af pendlerrejser til og fra fx ungdomsuddannelser faldet med 8%-point fra 2010-2019 viser en analyse fra Dansk Industri. Samtidig er bilens andel af pendlerrejserne tilsvarende steget med 8%-point. Udviklingen er dog mindre gravende i Region Hovedstaden, men også her ses et fald i andelen for kollektiv trafik fra 56% til 52%. Samme analyse viser, at andelen af unge med kørekort er ca. den samme som i 2010, men de har betydeligt øget adgang til bil.

Udviklingen går dermed i den forkerte retning, på trods af en ellers stor klimabevidsthed blandt de unge. Derfor er de unge et oplagt fokusområde, når vi både kommunalt og regionalt vil arbejde for at gøre den kollektiv transport til et førstevalg for flere.

I regionen har vi i klimasamarbejdsaftalen med Regeringen, i forlængelse af ovenstående, opsat et konkret mål om at arbejde for, at flere unge på 16-24 år anvender kollektiv transport, samkørsel, cykler og går. Det udmønter vi bl.a. gennem den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) ved at vi har igangsat et projekt, hvor regionen, sammen med Movia, samarbejder med en række kommuner og uddannelsesinstitutioner om konkrete og lokale tiltag, der kan få flere unge til at transportere sig grønt og forbedre mobiliteten til og fra flere ungdomsuddannelser i regionen. Oveni diskuterer vi i øjeblikket mulighederne for at staten kan bevillige en bedre ungdomsrabat, samtidig med vi udbygger mulighederne for at medbringe cykler i toge og busser, og forbedrer cykleparkering og sikkerhed på stationerne i regionen.

Mere generelt har vi også i vores regionen planlag og afsat 500 mio. kr. til en renovering af lokalbanerne i perioden 2020-2026, hvoraf vi starter med Gribskovbanen her i 2021. Desuden er der med Trafikforliget afsat penge til en renovering af Hillerød Station og anlæggelse af den nye Favrholm station med et vendespor, så transporten til og fra København bedres. Sidst men ikke mindst fik vi reduceret planlagte besparelser på 19 mio. kr. i 2020 til knapt 1 mio. kr. Det skal udnyttes.

Men jeg er ikke i tvivl om, at vi ser ind i store udfordringer i den kollektive transport, også nye besparelser, hvis ikke udviklingen ændres. Derfor tænker jeg, at vi skal gøre en ekstraordinær stor indsats for, at tale den kollektive transport mere frem, ikke mindst blandt de unge, som normalt er særligt miljøbevidste. For en stor del af klima- og miljøindsatsen handler også om at vi skal transporterer os mere grønt og bæredygtigt, så færre belastes af røg, støj og møg.