NYHEDER & DEBAT

Værdig alderdom – det skylder vi vores ældre

LÆSERBREV - 12. november 2021
Af Mustafa Adham, Bestyrelsesmedlem

Vores ældre medborgere har knoklet for Danmark og bygget vores velfærdssamfund op. Derfor skal vores ældre kunne være sammen med andre og have omsorg og pleje, når de har brug for det.

Der skal være plads til vores ældre, og derfor er det vigtigt, at vi skal have et samarbejdende byråd, der arbejder konstruktivt for flere seniorboliger, som mange borgere efterspørger.

Corona har vist os, hvor sårbare vores ældre kan blive. Mange frygter ensomhed. Vi ved, at med alderen bliver det sværere at opbygge nye netværk og tidligere netværk svækkes, når venner og ægtefæller går bort.

Jeg mener, vi skal sikre de særlige tilbud for vores ældre medborgere, som forebygger ensomhed og isolation: Jeg kan pege på det frivillige arbejde, og trænings- og aktivitetsmuligheder for dem, der er fyldt 65.

Træningsmuligheder på plejehjemmene, tilbud som Grønnegadecentret, gå-fællesskaber som ”Kom med!”, besøgsvenner eller fællesskaber i foreninger og på kultur- og idrætsinstitutioner kan bidrage til et sundt og aktivt liv mange år efter man har passeret de 65.

Jeg vil arbejde for, at mine ældre medborgere i Hillerød Kommune får en værdig alderdom – det skylder vi vores ældre.