NYHEDER & DEBAT

Klimaet skal samle os

LÆSERBREV - 08. november 2021
Af Mustafa Adham, Bestyrelsesmedlem

Danmark skal være en grøn nation, men der er stadig lang vej, hvis vi skal i mål og leve op til Parisaftalen og mindske vores CO2-udslip.

I kommunerne oplever vi allerede konsekvenserne af klimaforandringerne i form af oversvømmelser og voldsommere vejr. Klimaforandringerne er en reel trussel mod vores hverdag og vores børn og børnebørns fremtid. Vi skal derfor som borgere, politikere, foreninger og virksomheder tænke over, hvilken klimaregning vi ønsker at give videre til næste generation.

Lokalt har vi allerede taget gode skridt i den rigtige retning. Det giver håb at vide, at Hillerød Kommune meget tidligt valgte at være klimakommune og endda blev klimapluskommune. Vi skal fortsætte med klimaindsatsen, med konkrete og kreative løsninger. Vi skal have en ambition om at være en førende klimakommune i Danmark.

Klimamødet på Frederiksborg Gymnasium den 1. november var et godt initiativ. Det var skønt at se så mage engagerede borgere, der var bekymrede for vores klima og børns fremtid.

De kom med spørgsmål, kritik og forslag til vores klimaindsats. Det var inspirerende mine medborgeres engagement. Tak for det.

Klimaudfordringer er en hastesag, og vi lokale politikere skal være fælles om klimaindsatsen, uanset vores politiske overbevisning. Klimaindsatsen må ikke blive genstand for politisk fnidder og partikamp. Det har vi simpelthen ikke tid til. Vi skal stå sammen som et ansvarligt samfund og byråd for at inspirere og hjælpe hinanden i fællesskab.

Jeg forslår derfor et årligt klimamøde i Hillerød Kommune, hvor vi som borgere og politikere mødes og taler om vores fælles klimaindsatser. Et samarbejdende byråd er afgørende for et tryg og stabil klimaindsats i Hillerød Kommune – det skal vi huske!