NYHEDER & DEBAT

Et trygt og effektivt beredskab

LÆSERBREV - 03. november 2021
Af 
Thomas Brücker, Gruppeformand

Hillerød Kommune vokser og vi vil de kommende år blive endnu flere borgere. Vores store virksomheder udvider, og der bygges et stort nyt sygehus i Favrholm.

En sådan udvidelse af Hillerød vil naturligvis stille ekstra krav til vores kommunale beredskab, og jeg er glad for, at vi netop har behandlet den nye risikobaseret dimensionering, der fastsætter vores beredskab ud fra de mange risici, der kan møde beredskabet.

Som det er i dag, så bemandes sprøjten af tilkalde-brandmænd som enten kommer fra deres arbejdsplads eller fra eget hjem. Fælles for dem er, at de skal kunne være fremme på brandstationen og være kørt med sprøjten inden for fem minutter. Det stiller i sagens natur store krav til bopælssted, fordi bopælen skal ligge tæt på brandstationen eller til arbejdsgiveren, der skal tillade, at medarbejdere kører til ildebrand i arbejdstiden. Tendensen er, at det er sværere og sværere at skaffe tilstrækkeligt med tilkaldebrandmænd.

Derfor er det bydende nødvendigt, at vi løbende holder øje med mandskabssituationen, og hvis nødvendigt kan gå fra tilkaldebrandmænd til i fremtiden at basere beredskabet mere på fuldtidsansatte brandmænd.