NYHEDER & DEBAT

Målet med naturnationalparken er en mere mangfoldig Gribskov

LÆSERBREV - 29. oktober 2021
Af Kirsten Jensen, Borgmester og Louise Colding, Formand for Natur, miljø og klimaudvalget

Naturnationalparken ligger i Nationalparken Kongernes Nordsjælland og medvirker til nationalparkens målopfyldelse på naturområdet. 

Skoven skal blive vådere efter at have været kraftigt drænet i rigtig mange år. Græsningen skal flerdobles for at skabe en lysere skov, som giver plads til flere insekter og andre arter. Store dyr skal sikre denne græsning.

Jo højere dyr, jo højere spises tynde grene og blade fra træerne og jo mere lysåbent bliver der. Elge kræver f.eks. 250 cm hegn. Bruger man ikke hegn, græsser dyrene også på markerne, og så stiger græsningstrykket ikke som det skal inde i skoven.

Og vi mennesker skal stadig kunne gå, løbe, ride og cykle i skoven - og i og rundt om naturnationalparken. Der vil blive holdt øje med dyrenes stand, og der skal hverken være sult eller anden dyreplageri. 

Vi må acceptere mere for at sikre righoldig natur. Vi må gå på kompromis med behov og vaner. Vi er selv som art afhængig af, at vi sikrer mere biologisk mangfoldighed. Gribskov er blevet artsfattigere på grund af mennesker – nu må vi mennesker hjælpe med at gøre den rigere.