NYHEDER & DEBAT

Alle skal med i fællesskabet

DEBAT - 28. oktober 2021
Af Mustafa Adham, Bestyrelsesmedlem

Den Danske Ordbog definerer fællesskab således: ”Det at en gruppe mennesker er sammen om noget og derved føler en vis samhørighed”.

Som samfund føler vi samhørighed om, at Danmark er vores største fællesskab. Som Hillerød-borgere er vi sammen enige om, at Hillerød er vores samlingspunkt, som vi værner om og skal blive ved med at gøre.

Som medborger føler jeg, at jeg er forpligtet til at deltage aktivt i vores demokrati, fordi det er en af de allerstørste værdier, vi har som samfund.

Det kalder jeg det aktive medborgerskab.

Det aktive medborgerskab betyder for mig, at jeg som medborger udviser samfundsengagement, deltage aktivt i vores demokrati, bidrager positivt til fællesskabet og gør en forskel – for vores børn og unge, ældre, miljø og natur og for udvikling af vores Hillerød.

Vejen til det aktive medborgerskab styrkes gennem frivilligt arbejde, foreningslivet og ikke desto mindre det politiske engagement. Det er det bedste redskab til en demokratisk dannelse.

Foreningslivet og frivilligt arbejde kan også bidrage til bedre integration, da det giver en dybtgående demokratiforståelse for de nye medborgere i vores samfund, hvor man lærer at tage ansvar, være aktiv deltager og bidrage positivt til fællesskabet.

Jeg mener derfor, det er vigtigt, at vi styrker foreningslivet og hylder de frivillige indsatser i vores kommune.

Det aktive medborgerskab handler om, at alle skal med til gavn for den enkelte, hinanden og samfundet.