NYHEDER & DEBAT

Socialdemokratiets tale til budget 2022-2025

TALE - 26. august 2021
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Der skal igen i år lyde en kæmpe stor tak og ros til medarbejderne i Hillerød Kommune, der har medvirket til, at vi er kommet så godt igennem denne Coronakrise. I spiller en afgørende rolle i vores kommune. Jeres dygtighed, opfindsomhed og fleksibilitet er enestående. Mange af os oplever måske alene, hvad der sker på en enkelt institution eller på en enkelt arbejdsplads. Derfor vil jeg nævne, hvad alle jer medarbejdere på rådhuset i stabe og støttefunktioner som har løftet for at få hele beredskabet til at køre så velsmurt, som det har gjort. Stor tak til Jer.

Som forældre har vi oplevet, hvordan skolen har gjort hvad den kunne for at bringe eleverne igennem både fagligt og socialt med øje for trivsel. Også stor tak til og forståelse for vanskelige måneder for forældre, som måtte arbejde hjemmefra samtidig med, at de måske hjalp deres børn med fjernundervisningen. Vi er mange, der har glædet os til mere almindelige forhold.

Corona har haft store konsekvenser både menneskeligt men også økonomisk. Menneskeligt når man er blevet ramt af sygdommen, eller fordi det vi forbinder med et godt liv, nemlig vores idræts-, fritids- og kulturliv, har været hårdt ramt. Vi mennesker har det bedst i fællesskaber, og de frivillige og foreningerne har kæmpet med at kunne blive ved indtil vi kunne se lys for enden af tunellen.

Nu er mange vaccineret, de sidste må gerne komme med, så færre bliver alvorligt syge. Lige nu skal du ikke en gang bestille tid, hvis du har fået en invitation til vaccine. Det er bare at komme afsted.

Vi er i sidste år af denne byrådsperiode, og vi ved ikke, hvordan byrådet ser ud næste gang vi mødes til budgetforhandlinger.

Ved starten af perioden besluttede vi os for at tage fat på nogle store udfordringer, og vi er i fællesskab lykkedes med at komme videre med mange af dem; lad mig nævne mere borgerinvolvering, mere bynatur og en ny arkitekturpolitik.

Men vi skal se endnu længere tilbage for at forstå, hvad der har været med til at skabe nogle af de udfordringer, som vi i dag står overfor. 

Tilbage i 2001 ønskede den daværende nye regering at slanke den offentlige sektor og ’effektivisere den’, som alle de forandringer, som kom, med mindre frihed, mere måling og voldsomme strukturforandringer blev kaldt - i en blanding af velbegrundede og mindre gode ændringer – fælles for dem var, at de tog en masse tid, kræfter og penge , og ikke udløste helt så mange kræfter og penge, som de tog.

Budgetlov, serviceramme og anlægsloft betyder, at kommunerne i høj grad skal prioritere. Er det ikke godt, kan man sige, man skal vel altid prioritere? Ja, det skal man og det gør vi, men kommunerne har i al almindelighed skulle gøre det samtidig med at borgernes behov og forventninger til kommunal service er steget. Fx ser vi at flere og flere har brug for højt specialiseret støtte. Folketinget stiller også detaljerede krav til, hvordan vi skal løse opgaverne.

Kommunerne har færre penge til offentlig velfærd end vi i borgernes, institutionernes og byrådets øjne har brug for, og det er til helt dagligdags opgaver for mennesker, for de bygninger vi færdes i og de stier og veje, vi færdes på.

Alt det vi har brug for at gøre sammen som mennesker, fordi vi ikke kan klare os godt nok uden vores fællesskab.

Når det lidt dystre billede er tegnet, vil jeg pege på, at vi er lykkedes med meget.

Vi er lykkedes med at skabe en kommune, som er attraktiv og som folk flytter til, og på den måde skabes der et bedre kommunalt økonomisk grundlag.

Vi er lykkedes med at få sat flere penge af til børn med særlige behov – det er afgørende for os i Socialdemokratiet, at vores børn og unge får de bedst mulige vilkår, så de kan få så god en fremtid som muligt.

Vi er lykkedes med at hæve normeringerne i vores daginstitutioner.  Det er vigtigt, at der er mere personale til vores børn. Omsorg og trivsel er helt centralt.

Vi er i gang med visionen Bevæg dig for livet, og satte ved sidste års budget penge af til en pulje, som mange har søgt, og det viser, at der er stort behov for at komme i gang til gavn for både fysisk og mental sundhed; de to hænger sammen.

Vi er i Socialdemokratiet rigtig stolte af, at vi i den grad er lykkedes med at få sat en grøn dagsorden, ja en blomstrende dagsorden. Vi har vedtaget en strategi for bynatur, som vi allerede nu ser resultaterne af med flere blomstrende arealer, vi har fået lavet en ny klimastrategi og er bedre på vej med emissionsfri køretøjer.

Vi vil lokalt være med til, at vi opnår Danmarks klimamål, og at vi har en klode, vi kan give videre til vores børn og børnebørn. Vi udleder pr. person virkelig meget CO2, og vi kommer fra et land som kan skabe rammevilkår, så danske virksomheder både hjemme og ude kan bidrage til den globale klima og miljø løsning endnu mere end vores rene størrelse betyder.

Vi har i byrådsperioden haft mere borgerinvolvering end nogensinde før.

Vi skal selvfølgelig også se  fremad. Frem imod de næste fire år og de udfordringer, som vi i fælleskab skal finde løsninger på, og vi kommer ikke til at mangle udfordringer.

Jeg nævner:

Budgetterne på det specialiserede socialområde, på sundhed og på ældreområdet. Ikke meget tyder på, at behovene vil falde over de kommende år. Det kræver ekstra penge i budget 2022-2025. Sidste år lykkedes det os at finde finansiering i de første to år og delvist i de sidste to år af budgetperioden – derfor skal vi tale om den nødvendige finansiering frem over her.

Investering i skoler og daginstitutioner. Vi glæder os over, at der kommer flere børn. Børn er dem som vi skal bygge vores fremtid på, og vi vil blive ved med at have gode skoler og daginstitutioner, og derfor skal vi bygge til børn, så de kan opleve omsorg, trivsel og læring. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vores eksisterende skoler bliver en del af løsningen, så de kan opleve forbedringer. Ny skole kommer vi sikkert til at tale om i Favrholm på sigt, men her og nu er opgaven at forbedre og udvide det, vi har.

Vores sundhedscenter er helt afgørende for vores borgere, flere får brug for mere hjælp og det nye hospital betyder, at flere borgere skal være kortere på hospitalet og det betyder længere perioder sammen med kommunen til man er helt klar og frisk igen og kan klare sig hjemme. Derfor skal vi videre med udbygningen af sundhedscenteret.

Generationernes Kvarter er til flere generationer, og er med til at sikre, at man kan få den plejehjemsplads, man har krav på, når man er visiteret. Vi glæder os til at realisere det visionære proces. Plejehjemspladser skal være en del af vores budget.

Jeg ser frem til vores kommende budgetforhandlinger og jeg håber meget på, at vi i fællesskab er i stand til at finde fælles løsninger, så vi kan få en bred og solid budgetaftale. Det vil kræve, at vi alle giver afkald på noget og går på kompromis, men vi har øvet os på det i mange år, så jeg ved det kan lade sig gøre, hvis viljen er der.