NYHEDER & DEBAT

Lejlighederne i Horsevænget

DEBAT - 22. august 2021
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Flertallet af lejlighederne i Horsevænget er solgt til en privat udlejer, mens kommunen beholder nogle af dem. Nu fortæller lejere hos den nye private udlejer om varsling om bemærkelsesværdigt høje huslejestigninger. Lejerne gør indsigelse mod dem, så det sidste ord er ikke sagt endnu.

Nogen spørger, hvorfor har Hillerød Kommune har solgt de fleste, men ikke alle, lejlighederne i Horsevænget. De er solgt, fordi vi ikke kunne finde de mange millioner til at renovere og vedligeholde dem. Vi har i mange år vedligeholdt dem for meget mere end lejen kunne betale, altså af kommunekassen. Men der udestod et stort renoveringsarbejde, som vi ikke kunne finde pengene til i kommunekassen. 

Spørgsmålet om ejerskabet til Horsevænget har også været et dilemma for Socialdemokratiet. Vi ønsker flere boliger med mere betalelig husleje i vores kommune, og derfor har vi arbejdet for flere, billigere almene boliger som dem ved Hillerød Station. Vi ønsker flere almene boliger, og har brug for et forstærket mandat så byrådet vedtager mere alment byggeri.

Sagen om salg af Horsevænget kom først til realitetsbehandling, da Kaare Dybvad Bek var kommet igennem med lovgivning, der beskytter lejere bedre end hidtil. Vi mener, at det er godt, at lejerne har søgt hjælp hos en forening for lejere for at gøre indsigelser mod de varslede huslejestigninger fra den nye ejer. Vi kender ikke de nøjagtige tal for hvor mange lejere, der har fået varslinger, hvor store de er osv.
 

  • 70 procent stigning lyder meget voldsomt, og lejerne er i færd med at reagere og har kontakt til en organisation for lejere.
  • Udlejer skal indbringe huslejevarslingen for Huslejenævnet, hvis lejerne vælger at gøre indsigelse mod stigningen, og udlejer vælger at fastholde varslingen.  
  • Lejeloven skal beskytte lejere i både private og kommunale ejendomme.

Der er grænser for, hvor meget en ejer kan lade huslejen stige, hvis lejlighederne ikke bliver forbedret. Lejen skal passe med driftsudgifterne. Efter lejeloven er det ikke muligt at pålægge lejerne udgifter til eksempelvis skimmelsanering, men lejen kan hæves noget ved forbedringer som bedre ventilation eller nye vinduer, og det er kun en del af udgiften, der kan komme på lejen.

Fra 1. juli 2020 er reglerne ændret, så nye ejere ikke må kræve en særlig moderniseringsforhøjelse de første 5 år, selvom de renoverer lejlighederne gennemgribende. Den nye ejer vil kunne hæve lejen, hvis ejendommens almindelige driftsudgifter stiger eller de laver forbedringer som øger værdien af lejlighederne for lejerne. Ved forbedringer kan en ny ejer forhøje lejen med et beløb, der modsvarer en passende forrentning af den udgift, der er brugt på forbedringer af ejendommen.

Sagen om salget af størstedelen af lejlighederne i Horsevænget er dilemmafuld for vi kunne ikke finde pengene til at renovere dem alle, og det kunne ikke blive ved med at gå. Vi solgte ikke før lejelovgivningen var blevet styrket.