NYHEDER & DEBAT

Om lokalplan for virksomheden JJensen

DEBAT - 12. april 2021
Af Socialdemokratiet i Hillerød, Byrådsgruppen

Socialdemokraterne i Hillerød mener ikke, at nedknusningsvirksomheden JJensen kan udvide sit genbrugsanlæg på Højlundevej ved Uvelse. 

Virksomheden sikrer, at genbrugsmaterialer kan genanvendes og det har samfundet brug for. Derfor har vi også ønsket at undersøge, om det kunne lade sig gøre for virksomheden at udvide på det sted. 

Men vores byrådsgruppe mener ikke, at man på en tilstrækkelig god måde kan afværge f.eks. påvirkningen af landskabet, og derfor vil udbygningenstride for meget mod bevaring af landskabet i området. En bevaring som byrådet har ansvaret for og som er formuleret i vores kommuneplan. Vi mener, at den store jordvold, som er nødvendig for projektet, vil skæmme landskabet for meget. Den bliver 10 meter høj og vil dermed påkalde sig en opmærksomhed, som er i konkurrence med f.eks. gravhøjene i området.

Vi mener også, at det i fremtiden vil være svært at undgå, at trafiktrykket i området vil stige ud over det, som er beskrevet i lokalplansarbejdet. Det hænger sammen med den væsentlige samfundsopgave, som virksomheden ønsker at løse. Efterspørgslen efter genbrugsmaterialer til anlæg og byggeri vil betyde, at virksomheden får brug for en udvidelse af udnyttelsen af anlægget. En sådan stigende efterspørgsel vil igen kunne betyde mere trafik end den mængde, der er undersøgt i den aktuelle anmodning om lokalplan. 

Sagen om lokalplanen har netop været i høring, der har været borgermøder og mange har skrevet høringssvar, eksempelvis borgerne i nærheden af virksomheden og Danmarks Naturfredningsforening. Socialdemokraterne har læst høringssvarene og mener, at der er er nogle vigtige pointer, som vi også selv har været opmærksomme på.   

Socialdemokraterne har altid stået for, at Hillerød Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune og det vil vi blive ved med. Vi har i denne periode taget initiativ til en miljøpolitik for erhverv for at klargøre, hvad vi forventer af vores virksomheder på miljøsiden. Vi gør meget for at understøtte lokale virksomheder og ønsker profilvirksomheder i vores kommune.  

Lokalplanprocesser er lange og har deres faser. I denne er vi nu kommet til den endelige beslutningsfase. Socialdemokratiet har besluttet, at virksomheden ikke kan komme til at udvide. Det har ikke været en nem beslutning, for vi mener at virksomheden udfører en vigtig samfundsopgave. Netop derfor har vi undersøgt alt det vi kunne og skulle, og er altså kommet frem til, at det ikke kan lade sig gøre med den beliggenhed, der er lagt op til her.  

Vi er blevet spurgt, om man kunne forudse det afslag og så helt have undgået den lange lokalplansproces. Vi mener, at det netop er lokalplansprocessen, der kan og skal være med til at afklare tvivlsspørgsmål og give os et fundament for en oplyst beslutning. Vi havde et ønske om at afprøve det, men netop lokalplansprocessen har vist os, at der samlet set er tungtvejende grunde til at give et afslag. 

Vores opmærksomhed på virksomheder i det åbne land, uden for områder der er udlagt til erhverv, er blevet skærpet. Naboskabet med henholdsvis borgere og selve landskabet kan blive for presset. Vi mener at borgere har krav på at blive spurgt og vi mener, at vi skal passe godt på vores grønne landskaber i Hillerød Kommune.