NYHEDER & DEBAT

Der går et spøgelse hen over Nordsjælland

DEBAT - 07. april 2021
Af Niels Nedergaard, Byrådskandidat

Det gamle forslag om Ring 5, motorvej, bro eller tunnel ved Helsingør, er igen kommet frem. Ring 5, der også vil berøre Hillerød Kommune.

Forslaget er drevet af svenskere og nordmænd, for at de kan transportere deres varer fra deres lande til Tyskland på den hurtigste måde. Der tales om mere gods. Mængderne er nok kun gisninger. Der tales om mindre trafik ved Helsingør, men den vil dog stige længere nede ad vejsystemet. Mærkeligt hvis så betydningsfuldt et anlæg ikke fører til mere trafik.

Der er allerede brugt 17 mio. kr. til strategiske analyser.

Vi må sætte hælene i nu. Den ene undersøgelse følger den anden, og når der er brugt tilstrækkeligt mange penge, kan forslaget ikke trækkes tilbage. En bro eller tunnel Helsingør -Helsingborg til gods vil uvægerligt føre til Ring 5’s 4-spors motorvej til Køge, og vil pløje sig gennem hele Nordsjælland med forurening, støj og andre gener til følge gennem fredede områder og områder med stor naturværdi. Bygningen af bro/tunnel og veje vil ligeledes skabe store forureninger, alt imens byggeriet står på.

Det er grotesk, at mens vi i Hillerød forsøger at redde nogle ”græsarealer” i Hammersholt, vil et sådant projekt ændre 1000 gange mere af vores land. Til ingen nytte.

Stop forureningen. Lad chaufførerne få 20 minutter hvile på skibene, som nu er på strøm og ikke diesel. Benyt motorvejen fra Helsingborg til Malmø. Lad godstoge benytte same rute. Eller endnu bedre: på skibe. Skibe kan nu tage 20.000 containere. Det kan ske fra Oslo, fra Gøteborg eller fra andre norske eller svenske havne.

Derfor. Støt op om modstanden med etableringen af ring 5. det er på alle måder et dårligt projekt.