NYT FRA REGIONEN

Psykiatrien i Region Hovedstaden er ikke snydt for 90 mio. kr. - Tværtimod

REGION HOVEDSTADEN - 30. marts 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

Jeg har netop været i P4 til morgen for, at korrigere en stor misforståelse om, at de 141 mio.kr årligt, der kom til Psykiatrien i Region Hovedstaden med Finansloven 2020, er blevet ”taget fra” Region Hovedstadens Psykiatri. Det er ikke rigtigt. Der er ikke ” taget penge” fra Psykiatrien i Region Hovedstaden- tværtimod. Alle penge bevilliget fra Staten til psykiatrien i Region Hovedstaden forbliver i psykiatrien- og lidt til.

Alle 141 mio. kr. fra Staten til et løft af psykiatrien er fuldt udmøntet fra 2021 og frem. I 2020 fik vi imidlertid pengene fra Staten så sent at vi ikke kunne nå at bringe alle 141 mio. kr. i spil før året var omme. Efter psykiatrien havde brugt alle de penge de kunne nå at bruge i 2020 stod vi således tilbage med et restbeløb på 90 mio. kr. I stedet for at sende restbeløbet retur til staten, eller bruge pengene på engangsudgifter som møbler, maling m.m., (for pengene skulle bruges i 2020) så valgte regionsrådet at bruge restbeløbet til at afdrage leasinggæld.

Det frigav et beløb på 7,6 mio. kr. årligt i Region Hovedstadens budget. De penge er nu bevilliget permanent til psykiatrien. Det betyder, at psykiatrien i stedet for 141 mio.kr årligt nu fremadrettet kan bruge 148,6 mio. kr. årligt på nye og bedre indsatser for mennesker med psykisk sygdom. Det syntes jeg er en rigtig god løsning.

For ved at øge bevillingen til psykiatrien permanet med 7,6 mio. kr. årligt så sikrer Regionsrådet i Region Hovedstaden ikke alene et større økonomisk løft af psykiatrien, end der oprindeligt var lagt op til fra Christiansborg, vi sikrer også at de uforbrugte midler fra 2020 kan omsættes til et ansvarligt og varigt løft af psykiatrien i form af fx ansættelse af mere personale. Så samlet set har denne øvelse betydet en styrkelse af psykiatrien i Region Hovedstaden.

Men jeg er enig i, at det generelt er et stort problem, at midler fra Staten til akutte løft ofte kommer så sent, at de tit kun kan bruges på engangsudgifter i det år de udmøntes. Det må kunne gøres bedre.