Klimaforandringer

Klimaforandringer

Vi har de sidste år været vidne til mere og mere ekstremt vejr og mange er bekymrede for økonomi og ejendom. Derfor er det meget vigtigt, at vi finder de bedste løsninger. Vand fra oven skal ledes hen så det ikke ender i folks kældre eller på landmandens marker.

Vi skal have en effektiv skybruds- og spildevandsplan. Vi skal kunne styre vandets vej og separere spildevand fra regnvand, så vi sikrer, at det vand der løber over, ikke er forurenet. Vi har været lidt oppe at slås med nationale regler, som gør det sværere at investere frem mod dette mål, så vi borgere betaler mest muligt af regningen i fællesskab. Derfor har vi indtil nu kun besluttet at skille regnvand fra spildevand de steder, hvor kommunen kan betale for omlægningen. Det skal vi se effekterne af, men det er kun tilstrækkeligt, når mange private selv gør en indsats. Derfor vil vi opfordre borgerne til at tilslutte sig det separerede kloaksystem, hvor det er muligt. F.eks. kan man som grundejer på en vej gå sammen om at blive tilsluttet den nye kloakering der bliver lagt i vejen, når dette arbejde finder sted. På den måde kan man få vandet væk, få det rene regnvand skilt fra spildevandet, få en god pris ved at være sammen om det og samtidig få sit hus og grund opdateret til at være samme stand på kloakområdet, som de huse og grunde der er bygget efter 70’erne, og som allerede er separatkloakerede.