Hillerød Forsyning

Af Thomas Brücker,

gruppeformand for Socialdemokratiet i Hillerød Byråd. Hillerød Forsyning

Vi skal kunne tage imod en masse vand fra oven, vi skal have renset enorme mængder spildevand, vi skal hente borgernes sorterede affald derhjemme og vi skal sikre rent drikkevand til nulevende og kommende generationer, alt mens vi holder husene varme på en billig og bæredygtig måde. Det er vores forsyningsselskabers opgave. En stor, svær og vigtig opgave som omfatter drift, kundeservice, anlæg og udvikling. Læs mere

Fundamentet for vores velfærd er vores kommunalt ansatte medarbejdere.

Af Thomas Brücker

Gruppeformand for Socialdemokratiet.

Kommunal velfærd har vi alle en holdning om og forventning til. Vi har ofte brug for den. Måske et barn i en af kommunens institutioner. Måske et familiemedlem på plejehjem eller behov for en af de mange andre ydelser, som en kommune yder. Vores velfærd skal fungere så vi kan få vores liv og hverdag til at fungere.

Fælles for disse mange ydelser er, at de udføres af en af kommunens mange medarbejdere. Vi kan kun sende vores børn og unge trygt afsted, eller være trygge ved, at vores ældre får den omsorg, de har brug for, fordi der er en medarbejder, som tager hånd om dem. vi har kær. Læs mere

Debatten om udligning

Af Per Kristensen, socialdemokrat

Det er nu, vi skal have en debat om vores udligningssystem. På nuværende tidspunkt vil 66 kommuner i 2020 være modtagere, og 32 kommuner vil være bidragydere. Måske er det rimeligt og fornuftigt, men beregningerne er komplicerede, og hvis kriterierne for beregningsgrundlaget er skjult, bliver det hele endnu mere dunkelt, og der skabes mistro og utryghed ved de politiske beslutninger. Jeg, som er socialdemokrat, ønsker, at regeringen fremlægger de forskellige kriterier og spiller med åbne kort, så vi alle kan deltage i debatten. Læs mere

Sanktioner, hvis vi ikke arbejder efter FNs verdensmål?

Af Per Kristensen, Socialdemokrat, Hillerød

Det overordnede tema i forbindelse med FNs verdensmål er bæredygtighed. Det betyder ikke kun, at vi skal sætte fokus på miljøet, men også på social -, økonomisk – og kulturel bæredygtighed. Vi, der skal arbejde mod et mere bæredygtig samfund, er ikke kun FN og de 193 stater, det er også de offentlige institutioner samt virksomhederne og os borgere. Der er ingen prioritering af målene, og der er ingen sanktioner. Men hvis vi ikke gør noget, bliver konsekvenserne uoverskuelige. Læs mere

Vi socialdemokrater er tilfredse med det nye budget

Det har fra starten været vores mål at sikre den kommunale velfærd. Det har vi gjort ved at holde fast i de nuværende grundnormeringer på både børne- og ældreområdet. Vi ville ikke spare her. Vi har også været med til at sikre penge til sygepleje og beskæftigelse, fordi det vil være forkert at spare her, når vi har mulighed for at lade være. Vi ville heller ikke spare på vores skoler. Vi har lagt et realistisk og robust budget, som et svar på de faktiske udgifter, som vi ved kommer. Læs mere

Større tilskud betyder større forpligtelser

Af Per Kristensen, medlem af Socialdemokratiet

Vi er mange, der er glade for, at samfundet støtter privatskolerne, da de selvfølgelig har en plads i et mangfoldigt samfund som det danske. Men om tilskuddet skal være på 71% eller 78% beror nok mere på den enkeltes opfattelse af fællesskabets og privatskolernes rolle i samfundet.

Men den seneste tids debat om støtten til privatskolerne, giver nu anledning til at overveje om niveauet på tilskuddet til privatskolerne stemmer overens med fællesskabets forventninger til privatskolernes rolle. Jeg mener, at hvis fællesskabet skal betale næsten 80% af prisen på en folkeskoleelev til en elev i privatskolen, skal fællesskabet have større indflydelse på privatskolens aktiviteter, end de har i dag. Læs mere