Større tilskud betyder større forpligtelser

Af Per Kristensen, medlem af Socialdemokratiet

Vi er mange, der er glade for, at samfundet støtter privatskolerne, da de selvfølgelig har en plads i et mangfoldigt samfund som det danske. Men om tilskuddet skal være på 71% eller 78% beror nok mere på den enkeltes opfattelse af fællesskabets og privatskolernes rolle i samfundet.

Men den seneste tids debat om støtten til privatskolerne, giver nu anledning til at overveje om niveauet på tilskuddet til privatskolerne stemmer overens med fællesskabets forventninger til privatskolernes rolle. Jeg mener, at hvis fællesskabet skal betale næsten 80% af prisen på en folkeskoleelev til en elev i privatskolen, skal fællesskabet have større indflydelse på privatskolens aktiviteter, end de har i dag. Læs mere

Mette Frederiksen besøger Hillerød

Mette kommer på besøg med sin kampagnebus på Torvet i Hillerød lørdag den 18. maj fra kl 10:00 -10:45.

Der vil være popcorn, musik, fest og farver. Kom og hils på Danmarks bedste bud på en statsminister, og hils på Nick Hækkerup, der vil være på Torvet fra 10-13.

Bredt samarbejde er vejen frem

Af Nick Hækkerup

Onsdag morgen klokken lidt over seks sad jeg igen i valgkampsbilen, på vej gennem et
Nordsjælland badet i morgensol. På vej til uddeling af croissanter, håndtryk og materiale.

Dagene i valgkampen begynder tidligt og slutter sent, der kæmpes om hver eneste stemme til gademøder, foran indkøbscentre, med annoncer, plakater, på vælgermøder, når der ringes på dørklokker og meget, meget mere. Der bliver taget godt imod os, og læbepomaden med skriften ”Nick Hækkerup – på alles læber” lokker tit et smil frem. Læs mere

Hillerød Kommune anviser stadig permanente flygtningeboliger

Af Thomas Brücker og Vivi Wøldike. Begge er medlemmer af byrådet i Hillerød

I nye ændringer på udlændingeområdet er der lagt op til, at den enkelte kommune kan beslutte ikke at anvise permanente boliger til flygtninge. I Hillerød Kommune har vi valgt en anden vej, fordi der er store fordele ved at anvise til permanente boliger. 

Vi sparer kommunekassen for en masse ekstra udgifter. Det skyldes at de kommunale udgifter til de midlertidige flygtningeboliger er høje sammenlignet med de permanente boliger.   Læs mere

Socialdemokratiet vil sikre værdig tilbagetrækning

Af Thomas Brücker, medlem af byrådet i Hillerød

Vi har lige været vidne til at regeringen i samarbejde med de Radikale, har lavet en aftale om at forbedre seniorførtidspensionen.

En aftale der ifølge dem skal give op imod 17000 danskere der arbejder 15 timer eller mindre ret til førtidspension.

Problemet er bare at tallet ikke er 17000 men snarere 130. Det skyldes at folk med maksimalt 15 timers arbejdsevne allerede er sygemeldte eller i flexjob da ingen kan leve  alene af at arbejde 15 timer om ugen. Læs mere

Integrationsydelsen er en spændetrøje

Af Pernille Rosenkrantz-Theil , folketingsmedlem for Socialdemokratiet

I POLITIKEN 2.3. hævdede min partifælle beboerrådgiver Ali Hassan, at Socialdemokratiet går ind for regeringens nedskæring på integrationsydelsen. Men det har Ali Hassan ganske enkelt ikke fået rigtigt fat i.

Socialdemokratiet er modstander af at sænke integrationsydelsen. Det har vores formand meldt ud fra dag 1, da regeringen foreslog det.

Vi har stemt for et ændringsforslag sammen med resten af oppositionen i folketingssalen, og vi vil fjerne nedskæringen efter et valg, hvis vi får mandater til det. Jeg har godt lagt mærke til, at mange på sociale medier har fået den del af vores politik galt i halsen. Så hermed et forsøg på at gøre det helt klart og utvetydigt: Vi er imod sænkning af integrationsydelsen. Læs mere