Fossilfri varme

Fossilfri varme

Socialdemokraterne mener, at en strategisk energiplan for hele Hillerød Kommunes geografiske område er afgørende, hvis vi skal tage stilling til, hvordan kommunens varmeforsyning bliver fossilfri i 2035. Vi har brug for et overblik, så borgerne ved, hvad der kommer til at gælde for deres område. I den strategiske energiplan skal der blandt andet tages højde for, at vi skal have en anderledes varmeforsyning fremover. De fossile brændstoffer skal helt udfases, og flis skal erstattes af noget endnu mere miljøvenligt, som fx varmepumper eller geotermi.

Den strategiske energiplan kan også komme til at berøre vores transportsystem, for vi forventer at energikilder som fx biogas og el vil komme til at udgøre en væsentligt større del af energiforbruget – både i forhold til varmeforsyning og persontransport.