Byrådsgruppen

Byrådet

Borgmester Kirsten Jensen (A)
Kalvehave 4
3400 Hillerød
Tlf. 7232 0001
kij@hillerod.dk

Kirsten Jensen
Medlem af udvalg:
Økonomiudvalget – formand

Thomas Bücker (A)
Ålholmparken 70
3400 Hillerød
Tlf. 2993 2404
tbry@hillerod.dk

Thomas Brücker
Medlem af udvalg:
Idræt og Sundhedsudvalget – næstformand
Natur, Miljø og Klimaudvalget

Jamil Nofal Cheheibar (A) 
Østervang 45-2.th
3400 Hillerød 
Tlf. 2929 7477
jnc@hillerod.dk

Jamil Nofal Cheheibar
Medlem af udvalg:
Økonomiudvalget
§17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel – formand 

Susanne Due Kristensen (A)
Uvelse Have 2, Uvelse 
3550 Slangerup 
Tlf. 2047 8826 
skr@hillerod.dk

Susanne Due Kristensen
Medlem af udvalg:
Folkeoplysningsudvalget – formand
Omsorg og Livskraftsudvalget

Christina Høj Skovdal (A)
Løngangsgade 31 A
3400 Hillerød 
Tlf. 5070 5850 
choi@hillerod.dk

Christina Høj Skovdal
Medlem af udvalg:
Børn, Familie og Ungeudvalget – næstformand
Kultur og Fritidsudvalget

Louise Colding Sørensen (A)
Skævingevej 15, st. Lyngby
3320 Skævinge
Tlf. 7232 0061
lcso@hillerod.dk

Louise Colding Sørensen
Medlem af udvalg: 
Natur, Miljø og Klimaudvalget – formand
Kultur og Fritidsudvalget

Vivi Wøldike (A)
Sophieborg Allè 1D, st.1
3400 Hillerød
Tlf. 2963 0387
vith@hillerod.dk

Vivi Wøldike
Medlem af udvalg:
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget – næstformand
Idræt og Sundhedsudvalget.
Paragraf 17 stk 4 udvalget for styrkelse af Social sammenhængskraft og trivsel .
Plus Bevillingsnævnet.

Ingo Hvid (A)
Ørvevej 10
3400 Hillerød
Tlf. 4826 1622
ihvi@hillerod.dk

Ingo Hvid
Medlem af udvalg:
Omsorg og Livskraftsudvalget
Børn og unge-udvalget
§17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering

Mie Lausten (A)
Hyldevang 7
3400 Hillerød
Tlf. 3071 0996
mlau@hillerod.dk

Mie Lausten
Medlem af udvalg:
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget – næstformand
§17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering