MØD OS

Byrådsgruppen

Socialdemokratiet i Hillerød Byråd

Kirsten Jensen

Førsteviceborgmester

Kirsten Jensen

Buevej 3
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 48 50
E-mail: kij@hillerod.dk

Louise Colding Sørensen

Gruppeformand

Louise Colding

Frederiksværksgade 50
3400 Hillerød
Tlf. 20 58 44 77
E-mail: lcso@hillerod.dk

Christina Høi Skovdal

Byrådsmedlem

Christina Høi Skovdal

Løngangsgade 31 A
3400 Hillerød
E-mail: choi@hillerod.dk

Peder Bisgaard

Byrådsmedlem

Peder Bisgaard

Kighusvænget 21
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 96 43
E-mail: pb@hillerod.dk

Jamil Cheheibar

Byrådsmedlem

Jamil Cheheibar

Østervang 45, 2 th
3400 Hillerød
E-mail: jnc@hillerod.dk

René Silword

Byrådsmedlem

René Silword

Postmosen 48
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 86 91
E-mail: rene@silword.dk