Byfortætning

Byfortætning

Klimaudfordringer, bæredygtighed, ressourceknaphed og naturen gør det nødvendigt at satse på at fortætte byen visse steder frem for at sprede mere by over store arealer udover dem, vi allerede har besluttet at udvikle, så som Ullerød, Favrholm og Dyremosegård. Vi mener, at fortætning skal ske med udgangspunkt i bydelens og bygningernes særkende og skal passe til og på de grønne rum og friarealer. Vores ønske om mere og stærkere natur i byerne skal være en del af denne fortætning, ligesom der skal være forbindelser for bløde trafikanter og nem adgang til kollektiv transport. Alt sammen forhold som vi har været med til at understrege i kommunens arkitekturpolitik.

At fortætte en by betyder eksempelvis, at man fylder ‘et hul’ i husrækken ud, at man udnytter tagetager, bygger lidt mere i højden på udvalgte steder for at skaffe noget ‘grønt’ at være på i jordhøjde – eller på altaner og tage, og at man måske kan skaffe parkering i selve bygningen, så der er luft omkring bygningerne.

 Vi skal udvikle vores byer i respekt for vores natur, fordi det er naturen, der i høj grad definerer Hillerød som den smukke og attraktive kommune den er. Derfor er det vigtigt, at vi bevarer så mange grønne områder som muligt. Vi skal ikke inddrage flere grønne områder, end vores kommuneplaner allerede har bestemt, når vi skaffer nye boliger. Derfor vil vi hellere bygge bynært og stationsnært end at omdanne store grønne områder til parcelhuskvarterer.

Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i at udvikle og pleje den natur, der allerede er inde i vores byrum. Natur skal opdages og gives plads som en naturlig del af Hillerød Kommunes byer. Derfor skal vi fortsat have fokus på vores Strategi for Bynatur, så alle kommunens byer fremstår imødekommende, grønne og blomstrende.