Biodiversitet

Biodiversitet

Biodiversiteten – flora og faunas mangfoldighed – er en rigtig god målestok for, hvordan planter og dyreliv har det. Jo større biodiversitet, desto bedre trives miljøet. Derfor er det noget vi skal have absolut fokus på nu og fremover. Vi vil motivere til, at kommunen i et samarbejde med borgere kan stå for pasning af større eller mindre områder, hvor naturen får mere frit spil til gavn for planter og dyreliv. Vi ønsker, at pasning og pleje af kommunale naturområder bliver gjort, så de kan blive levested for langt flere dyrearter og planter end tilfældet er i dag. Det kan for eksempel være i parker og langs grøftekanter, men også i områder omkring vores forskellige institutioner og ved rådhuset.