NYHEDER & DEBAT

Socialdemokraternes tale ved budgetvedtagelsen

TALE - 30. september 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Dette års budgetforhandling blev ligeså svær som vi havde forudset. Økonomien er presset på grund af skimmelsvamp og PCB på Grønnevangskolen afdeling Jespervej og pga de voksende behov på de sociale områder – både når vi taler om børn, voksne og ældre. Det skyldes blandt andet også, at vi bliver flere borgere i Hillerød, og ikke alle områder bliver automatisk reguleret efter det, men pengene jo skal findes alligevel.  

Økonomiske udfordringer som et byråd skal finde ansvarlige løsninger på og jeg er ærgerlig over at der ikke er et bredere flertal bag den aftale der blev underskrevet den 13. september.

Det, der skal kendetegne et godt budget er først og fremmest to ting:

For det første, at det er forsvarligt. Vi skal kunne forsvare det vedtagne budget over for de borgere, der har valgt os alle til at sidde i byrådet, og som har en berettiget forventning om, at kommunen yder en vis service i hverdagen. Som kommune er vi velfærdssamfundet. Helt konkret. Vores borgere er lige så forskellige som vi er. Med vidt forskellige interesser og forventninger. Det er vores opgave at sikre, at borgerne bliver imødekommet, når de har brug for en hånd.

For det andet skal et godt budget være ansvarligt. Det skal sikre, at vi kan se frem til en nogenlunde robust og sund økonomi, der blandt andet overholder de økonomiske styringsprincipper som vi i fællesskab har vedtaget, så vidt det overhovedet er muligt. Derved sikrer vi os mod eventuelt store udgifter, som vi endnu ikke kender til.

Begge dele synes jeg kendetegner budgettet for de kommende år.

Det glæder os meget, at det var muligt at undgå at skære i normeringerne på vores plejehjem.
Det glæder os, at der kunne findes ekstra penge til vores hjemmepleje, så flere borgere med brug for hjælp ikke betyder, at alle de andre skal miste.
Og det glæder os, at det er lykkedes at tillføre flere penge til træningssektionen, for vi ved, at behovet der vil vokse de kommende år.

For socialdemokraterne var det et fastsat mål fra starten, at vi ville finde penge til at hæve normeringerne i vores dagstilbud, til glæde for både børnene, de ansatte og forældrene, der kan tage på arbejde med lidt mere ro i maven. Vi er kommet et godt skridt i den rigtige retning, og når vi lægger de puljer til, som Folketinget har sat af til minimumsnormeringer, kommer vi op på en normering, som vil kunne mærkes rundt omkring i børnehaverne og vuggestuerne.

Folkeskolens rammebudgetter har vi kunnet friholde for besparelser, og specialundervisningen bliver tilført 10 mio. kroner ekstra om året. Det vil også kunne mærkes, og det er tiltrængt, fordi flere børn har brug for mere hjælp. På skoleområdet er der også fundet penge til at renovere skolernes toiletter og udearealer. Noget som vi godt ved er meget tiltrængt flere steder, og som eleverne selv peger på.

Socialdemokraterne er glade for, at vi fandt penge til at bevare projekt Cool Kids til gavn for de børn, der lider af angst. Cool Kids har haft gode resultater, og det er meget vigtigt, at dette tilbud til sårbare børn og unge får lov at fortsætte. I det hele taget har vi med budgettet prøvet at holde hånden under den indsats, som har med sårbare børn at gøre.

Vores kommunes udtryk, når det kommer til vedligehold af veje og kommunale bygninger og renhold af gader, vej og stier, har længe været en udfordring. Alt bliver jo ældre med tiden og trænger til forbedringer.

Det har gennem mange år været nødvendigt at spare, men nu har vi muligheden for at få rettet lidt op på det, og så kan vi ikke længere forsvare over for borgerne, at disse områder igen skal stå for skud. Derfor er vi meget tilfredse med, at der er afsat flere penge i alle fire budgetår, både til renovering af veje og bygninger og til at skrue op for både affaldsindsamlingen og ukrudtsbekæmpelsen.

Vi har fundet penge til at understøtte StreetLab i at få deres skaterhal. StreetLab samler både børn, unge og voksne fra forskellige kulturer og med meget forskellig baggrund i et sundt fællesskab, hvor det sociale og idrætten går hånd i hånd. Vi vil også låne Firmaidrætten penge til i 2023 at starte udbygningen af deres klubhus, så de kan bidrage endnu mere med at få os alle sammen til at være lidt mere aktive til gavn for både den fysiske og mentale sundhed. Firmaidrætten betaler pengene tilbage.

For Socialdemokraterne har det været meget vigtigt at skabe tryghed for Mastodonterne. At have en teatertrup som Mastodonterne i Hillerød giver os alle sammen mulighed for at få teatrets magiske verden helt tæt på. Vi kan opleve dem med familien til en af Mastodonternes fantastiske musicals, eller møde dem på gader og stræder – og ikke mindst til jul. Mastodonterne vil vi meget nødigt undvære, og derfor er vi glade og lettede over, at de blev en del af budgetaftalen.

Der er med dette budget sat et stort positivt klimaaftryk
I juni måned vedtog vi en klimastrategi for Hillerød Kommune, og en foreløbig handleplan. Nogle af forslagene i handleplanen skal følges op økonomisk, og det er det, vi gør med dette budget.

Her er tre af de største og vigtigste tiltag:

  • Der er afsat 24 mio. kroner til at udbygge cykelstinettet så det bliver bedre og mere trygt at være cyklist. Vi vil gøre det let at vælge cyklen frem for bilen til gavn for klimaet og fremkommeligheden.
  • Vi skal satse endnu mere på genbrug og bæredygtighed, og Hillerød kommune er blevet en del af Partnerskab for grønne indkøb, der skal gøre det let for kommunens ansatte at vælge klimavenlige indkøb i alle afdelinger af organisationen.
  • Vi har fået afsat penge til at få udarbejdet en strategisk energiplan, der skal vise os borgere, hvordan vi kan komme helt væk fra at bruge fossile brændstoffer i vores energiforsyning.

Gode skridt i den rigtige retning, men vi ved godt, at vi ikke er færdige med dette arbejde endnu, og vi vil i det kommende år dykke ned i alle de mange muligheder og ideer, vi har fået ind fra borgere, foreninger og virksomheder i vores kommune.

Vi kunne nævne mange andre ting, som vi er glade for er kommet med i dette års budget, for virkeligheden er, at der med dette års budget er fundet penge til at løfte både store og små områder, til gavn for os alle sammen her i Hillerød Kommune.
Der er dog også nogle ting som vi ikke er færdige med at skulle løse. Vi har fuld finasiering til behovene på de store velfærdsområder i de kommende to år, mens vi i år tre har fundet 75% og i år fire har fundet 50% af finansieringen af det, som vi må kalde et mere realistisk budget. Disse behov kigger os lige ind i ansigtet, og skal finansieres. Det er den samme metode som ved sidste års budgetlægning. Det betyder at vi igen til næste år skal finde den resterende finansiering i år 3 og 4 på de områder, hvor vi ved, der kommer udgifter.

Det stod tidligt klart i forhandlingerne, at hvis vi skulle fjerne besparelserne på velfærdsområderne, hvis vi skulle sikre en forsvarlig økonomisk politik med et realistisk budget og hvis vi skulle undgå at skubbe store udgifter endnu længere foran os, ville det kun være muligt, hvis vi drejede på det håndtag, som et stort flertal på Christiansborg har givet os, nemlig den skat der må stige, fordi Hillerød Kommune er ramt af udligningsreformen.

Vi kunne have valgt ikke at hæve skatten, men i stedet skubbe en kæmpe stor økonomisk pukkel af kendte udgifter foran os, samtidig med at vi ville være nødsaget til at skære ned på steder, hvor vi ved, det vil gør meget ondt. Vi ville lukke øjnene for behovet for vej- og bygningsvedligeholdelse og vi ville skubbe klimaudfordringerne foran os. Det mener vi hverken ville være forsvarligt eller ansvarligt, når vi nu har fået mulighed for at gøre det anderledes.

Vi er ikke gået til valg på at hæve skatten, men da vi i forhandlingerne havde afklaret udgiftsbehovet, var det både ansvarligt og forsvarligt at tage dette middel i brug, så vi kunne lave et budget, hvor der var plads til at udvikle frem for at spare og hvor vi tager ansvar, fremfor at lukke øjnene for, hvad fremtiden bringer.

Derfor er jeg rigtig glad for … at vi snart kan vedtage dette års budget. Der er kun 1 forslag vi skal stemme om. Stemmes dette forslag ned så er det forvaltningens forslag vi falder tilbage på for Kommunen skal jo have et budget... Vi har konstitueret os sammen og skal udmønte budgettet sammen. Stem for budgettet alle sammen! Det vil jeg gerne indbyde jer til. Det håber jeg selvfølgelig at I gør, så vi I fælleskab kan være med til, at tage ansvar for Hillerød Kommunes økonomi.