NYHEDER & DEBAT

Hillerød Forsyning

DEBAT - 26. august 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Vi skal kunne tage imod en masse vand fra oven, vi skal have renset enorme mængder spildevand, vi skal hente borgernes sorterede affald derhjemme og vi skal sikre rent drikkevand til nulevende og kommende generationer, alt mens vi holder husene varme på en billig og bæredygtig måde. Det er vores forsyningsselskabers opgave. En stor, svær og vigtig opgave som omfatter drift, kundeservice, anlæg og udvikling.  

Det der leveres, er så vigtigt for os alle sammen, at det skal drives af fællesskabet, fordi det økonomisk skal hvile i sig selv og ikke kastes rundt som brikker i store koncerner, som også skal have udbytte til ejerne.

Så vigtig en infrastruktur, skal vi være trygge ved – på alle måder. Den skal også drives godt.

Når der kommer borgere og peger på noget, der undrer dem eller forarger dem i vores fælles selskaber, skal vi tage åbent imod det og overveje det, ligesom vi gør, når vi selv som byrådsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer får øje på noget, som vi vil ændre. Den åbenhed skal der være i vores selskaber, så man trygt kan rette henvendelse, hvis der er noget man undrer sig over.  Vi skal takke dem, der interesserer sig for det fælles, og kan hjælpe os med at gøre det bedre. 

Aktuelt arbejder Hillerød Forsynings bestyrelse med at bestemme ændringer og skabe forbedringer. Tidligere bestyrelser har også skabt forbedringer, og den nuværende bestyrelse arbejder som den tidligere med principper om mest mulig åbenhed og god selskabsledelse. Vi vil holde øje med, hvordan selskaberne praktiserer det. Det arbejde må godt gå hurtigere.

Der skal forandres lønforhold, fordi de ikke må ligge for langt væk fra det, vi vil acceptere i vores kommunale organisation. Som det er nu er vi flere, der står med den fornemmelse, at forsyningen har bevæget sig for langt væk fra de værdier, vi som kommune står for, og det skal forandres. Administrationen i selskaberne skal være omhyggelig med at leve op til vores værdier. Der er bestyrelsen, som har ansvaret for, at den daglige administration lever op til det, som bestyrelsen vil.

Det er ejeren, byrådet, der nedsætter bestyrelsen. Til den udpeges der også medarbejderrepræsentanter og der vælges forbrugerrepræsentanter. Bestyrelsen er en selskabsbestyrelse –  ikke et politisk udvalg, og skal overholde særlige regler for selskaber. Derfor ser man ikke bestyrelsesmedlemmerne diskutere så meget i offentligheden, som de ville gøre som byrådsmedlemmer, og det er formanden der udtaler sig på selskabets vegne.

Ejeren, byrådet, skal beskæftige sig med selskabets mål for forsyningsområderne, godkende takstforslag, sikre kommunens mål, som f.x. at nye boligområder bliver forsynet, som de skal, og at vi har de rigtige klimaløsninger. Byrådet er i færd med at forny sin ejerstrategi for selskaberne. Som byråd og ejer vil vi selvfølgelig også tale om, hvordan vi styrker vores bestyrelses arbejde i forsyningen, så den kan sikre, at vi får det grønne, moderne og åbne selskab, vi gerne vil have.

Det arbejder vores bestyrelsesmedlemmer Jamil Cheheibar og Susanne Due Kristensen for i bestyrelsen, og det bakker vi alle sammen op om i byrådsgruppen. Vi har naturligvis øjne og ører åbne, vi følger debatten og vi ved, at Jamil og Susanne er aktive bestyrelsesmedlemmer, som vil være med til at skabe de forandringer, der skal til.