NYHEDER & DEBAT

Ambitiøs klimastrategi er godkendt af byrådet

TALE - 24. juni 2020
Af Louise Colding, Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget

Sent onsdag aften godkendte Hillerød Byråd en ambitiøs klimastrategi og en bagvedliggende handleplan. Her kan du læse den tale, som formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding holdt på aftenens byrådsmøde: 

"Natur, Miljø og Klimaudvalget beder byrådet om at godkende vores klimastrategi og handleplanen bag, med de ændringer, der er vedtaget efter den har været i høring.
Men inden vi godkender planen, er det på sin plads at sige et par ord.

Jeg vil allerførst gerne sige tak til medlemmerne i NMK. Tak fordi I har valgt at klimaet er vigtigere end politiske forskelle eller ideologier. Tak fordi I har valgt at vi skal stå sammen om dette, og fordi I har taget ansvaret på jer sammen med mig. I er bare et rigtig godt udvalg.
Dernæst vil jeg gerne, på udvalgets vegne sige lidt mere tak. Tak til de medarbejdere i Hillerød kommune, der har været med til at udarbejde denne klimastrategi og handleplanen bag. Jeg ved at flere af jer har brændt for en bæredygtig dagsorden i årtier.
Selvom der kun står NMK på ryggen af 1 udvalg, og selvom der ikke står klimaspecialist på ryggen af de fleste af kommunens medarbejdere, så vil det meste af det, vi alle gør, have en indvirkning på klimaet og vi kommer kun i mål, hvis alle gør deres. Derfor er jeg glad for de andre udvalgs opbakning, og for, at der allerede er sat gang i flere tiltag. Blandt andet er vi nu i gang med at se på bæredygtige indkøb, så vi kan flytte både små og store tandhjul i vores organisation.

Tak til de mange af kommunens virksomheder, der har vist interesse for, hvordan I kunne bidrage til denne fælles sag, og på forhånd tak til jer, der kommer ind i kampen nu, og kommer til at gøre en indsats for, at vi når disse mål.

Tak til alle de mange, mange borgere, der har vist en interesse, en entusiasme og en vilje til at bakke NMK op i, at klimadagsordenen hører til helt oppe i toppen af de ting, vi politikere skal prioritere. Det er tydeligt for mig, at vores borgere vil det her, det mener jeg også at klimavalget til folketinget sidste år viste. De folk, der gav sig tid til at møde op til vores møder om denne strategi, mødte op med stor entusiasme og for en gang skyld, var der også mange unge, der var dukket op. Det tegner godt for fremtiden. Tak til alle, der mødte op, til forvaltningen, der var med til at tilrettelægge gode møder, og til alle jer, der har demonstreret og åbnet alles øjne for, hvor meget der er på spil, hvis ikke vi gør noget andet, end det vi gjorde, da vi skubbede til klimabalancen.

Der kan ikke siges meget godt om den krise, som hele verden befinder sig lige nu. Mennesker dør, økonomier brænder sammen og mange virksomheder kæmper for at overleve. Vi håber hver dag på, at det snart må få en ende. Vi ved, at der venter et stort oprydningsarbejde foran os.

Men der er dog to ting, som tydeligt har draget fordel af denne krise:
Den ene er klimaet og naturen, der har fået et lille pusterum. Det er som om vores klode lige nu har fået lov til at trække vejret frit. Havskildpadder lægger æg på kendte turist-strande, delfiner svømmer i Venedis kanaler og satellitfotos viser, at Co2 udledningen faldt drastisk over hele verden, da Coronakrisen var på sit højeste.

Det andet positive, der kan siges om denne krise, er, at vores fællesskabsfølelse er blevet styrket, selv om vi har skullet holde afstand og være hver for sig. De retningslinjer, vi alle hver især følger og har fulgt, følger vi, fordi vi tænker på hinanden. Næsten hver gang en journalist har spurgt en borger, om de var bange for at blive smittet, har svaret været: Jeg er mere bange for at komme til at smitte andre.

Derfor er det mit håb, at vi kan bruge covid-19-erfaringerne til at erkende, at vi er et hold, der skal spille hinanden stærkere og skabe et bæredygtigt comeback. Den økonomiske genopretning må og skal accelerere den helt nødvendige, bæredygtige omstilling og være med til at skabe en bedre verden.

World Resources Institute har anslået, at ambitiøse klimahandlingsplaner kan udløse økonomiske gevinster på 26 trilliarder dollars (tal med 21 nuller bag efter) og 65 millioner klimavenlige jobs frem mod 2030. Det vil være jobs, der skal afløse andre jobs og en økonomi, der skal afløse en anden økonomi. Vi står overfor nye tider, og historien har vist, at det er de omstillingsparate, der vinder det økonomiske vædeløb. Prøv bare at spørge Blockbuster eller fastnettelefonproducenterne om det.

Og vi er nødt til at starte med os selv.

Lad os bruge denne krise til at samles igen, både med omverdenen, men også her i Hillerød kommune, hvor vi har en fin kultur for samarbejde mellem kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturen, handlende og ikke mindst borgerne.
Lad os allerede nu samles om den fælles sag, at få genopbygget vores samfund efter covid-19, så det bliver mere bæredygtigt til gavn for os selv og kommende generationer.
For det er lige nu, vi har en mulighed for at forandre.

Det er nu vi skal holde fast i, at det nogen gange er godt nok at holde onlinemøder eller foredrag, så vi ikke rutinemæssigt bare sætter os op i et fly om på den anden side af jorden … eller bare til Aalborg.
Det er nu vi skal holde fast i, at det er godt, ja nogen gange mere effektivt, at have en fast hjemmearbejdsdag. Kan vi koordinere det med hinanden her i Hillerød Kommune vil det oven i købet give plads på vores vejnet i myldretiden.
Det er nu, vi skal afgøre, om vi virkelig har brug for præcis det, som vi indkøber, eller om det kan erstattes af noget mere miljøvenligt, noget der kan repareres og at det på én gang kan betyde højere kvalitet og måske flere jobs.
Det er nu vi skal beslutte os for, at indrette os efter dem der går, cykler, og kører offentlig transport, og hvordan vi vil gøre det lettere at vælge den mest miljørigtige bil.
Det er nu vi skal tage fat i os selv, og huske på, hvad der betød noget, da vi ikke kunne se hinanden og være sammen.
Det er nu vi skal bakke op om vores lokale virksomheder, købe lokale varer og forlange at der er tænkt over miljøet og klimaet i fremstillingen. Tiden er ikke til billige onlinekøb fra Kina.
Det er nu vi skal nuancere vores ambitioner om vækst, og tilføje et ”bæredygtig”, hver gang vi taler om det.
Det er nu vi skal stå sammen om at forandre og have fat i nogle af de 26 grønne trillioner.
I Hillerød skal vi fortsat se fremad, men vi skal gøre det med en bæredygtig omtanke i fællesskab.

Klimaet kan ikke vente på at vi handler ... vi er nødt til at gøre det nu.
Denne klimastrategi er et vigtigt skridt i den rigtige retning.
Den er ikke færdig. Den bliver måske aldrig færdig.
For der bliver hele tiden nye muligheder og nye løsninger på de gamle problemer, som vi selv har skabt.

Vi herinde har et ansvar vi ikke bare kan overlade til andre. Lad os ikke overdrage problemer, vi kunne løse, til vores børn".