NYHEDER & DEBAT 2020

Tale ved budgetvedtagelsen

TALE - 30. september 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Dette års budgetforhandling blev ligeså svær som vi havde forudset. Økonomien er presset på grund af skimmelsvamp og PCB på Grønnevangskolen afdeling Jespervej og pga de voksende behov på de sociale områder – både når vi taler om børn, voksne og ældre.
Læs talen

Hillerød Forsyning

DEBAT - 26. august 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Vi skal kunne tage imod en masse vand fra oven, vi skal have renset enorme mængder spildevand, vi skal hente borgernes sorterede affald derhjemme og vi skal sikre rent drikkevand til nulevende og kommende generationer, alt mens vi holder husene varme på en billig og bæredygtig måde.
Læs mere

Fundamentet for vores velfærd er vores kommunalt ansatte medarbejdere

DEBAT - 23. juli 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Kommunal velfærd har vi alle en holdning om og forventning til. Vi har ofte brug for den. Måske et barn i en af kommunens institutioner. Måske et familiemedlem på plejehjem eller behov for en af de mange andre ydelser, som en kommune yder.  
Læs mere

Forurening af Arresø

DEBAT - 02. juli 2020
Af Louise Colding, Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget

Der har været en del debat om udledning af spildevand til Arresø. Jeg har fået mange henvendelser fra bekymrede borgere, og har forsøgt at besvare rigtig mange spørgsmål og kommentarer.
Læs mere

Ambitiøs klimastrategi er godkendt af byrådet

TALE - 24. juni 2020
Af Louise Colding, Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget

Sent onsdag aften godkendte Hillerød Byråd en ambitiøs klimastrategi og en bagvedliggende handleplan. Her kan du læse den tale, som formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding holdt på aftenens byrådsmøde.
​Læs talen

Kirsten Jensens 1. maj tale

TALE - 01. maj 2020
Af Kirsten Jensen, Borgmester

På en 1. maj i Coronatiden er det værd at tænke på betydningen af et stærkt samfund. Med stærkt mener jeg et samfund med fokus på fælles løsninger og retfærdighed. I vores samfund skal man f.eks. ikke være i tvivl om, at der er plads til en på hospitalet og måske ligefrem på den intensive afdeling, hvis du får brug for den.
Læs talen

En hilsen fra byrådet

HILSEN - 09. april 2020
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Vi går ind i Påsken med en vished om, at medarbejderne passer godt på borgerne på kommunens plejehjem og botilbud i en tid, hvor familierne ikke kan komme på besøg, at hjemmeplejen og sygeplejen yder en ekstraordinær indsats og at sundhedscenteret er parat, hvis der bliver udskrevet mange borgere fra hospitalerne. 
Læs mere

Kirsten har ordet

HILSEN - 27. marts 2020
Af Kirsten Jensen, Borgmester

Det er en anderledes tid, vi står midt i. Vi er alle berørte på den ene eller anden måde, og jeg tror, de fleste af os føler en blanding af uro og håb. Håbet gælder, at der er sat så massivt ind i tide, at vi sammen kommer lidt mere smertefrit gennem denne krise end vi ser i andre lande.
Læs mere

Debatten om udligning

DEBAT - 15. februar 2020
Af Per Kristensen, Socialdemokrat

Det er nu, vi skal have en debat om vores udligningssystem. På nuværende tidspunkt vil 66 kommuner i 2020 være modtagere, og 32 kommuner vil være bidragydere. Måske er det rimeligt og fornuftigt, men beregningerne er komplicerede.
Læs mere

Sanktioner, hvis vi ikke arbejder efter FNs verdensmål?

DEBAT - 03. februar 2020
Af Per Kristensen, Socialdemokrat

Det overordnede tema i forbindelse med FNs verdensmål er bæredygtighed. Det betyder ikke kun, at vi skal sætte fokus på miljøet, men også på social -, økonomisk – og kulturel bæredygtighed.
Læs mere